REPUBLICAN STOCK EXCHANGE
«TOSHKENT»

Open Price : 1,060
Quoted Price : 1,098
Last transaction : 2019-07-19
Open Price : 16,000
Quoted Price : 16,000
Last transaction : 2019-07-17
Open Price : 25.01
Quoted Price : 25
Last transaction : 2019-07-19
Open Price : 6,999
Quoted Price : 6,999
Last transaction : 2019-07-18
Open Price : 1,800
Quoted Price : 1,800
Last transaction : 2019-07-15
Open Price : 119.25
Quoted Price : 119.25
Last transaction : 2019-07-18
Open Price : 35,000
Quoted Price : 35,000
Last transaction : 2019-07-19
Open Price : 270,000
Quoted Price : 270,000
Last transaction : 2019-07-17
Open Price : 5,800.01
Quoted Price : 6,059
Last transaction : 2019-07-19
Open Price : 26,000
Quoted Price : 26,000
Last transaction : 2019-07-19
Open Price : 9,790
Quoted Price : 9,790
Last transaction : 2019-07-16
Open Price : 211,000
Quoted Price : 211,000
Last transaction : 2019-07-17
Open Price : 2.95
Quoted Price : 2.95
Last transaction : 2019-07-19
Open Price : 1,625
Quoted Price : 1,640
Last transaction : 2019-07-19
Open Price : 5,000
Quoted Price : 5,000
Last transaction : 2019-07-19
Open Price : 16.5
Quoted Price : 16.5
Last transaction : 2019-07-19
Open Price : 12
Quoted Price : 12
Last transaction : 2019-07-19
Open Price : 8,000
Quoted Price : 8,000
Last transaction : 2019-07-19
Open Price : 205
Quoted Price : 205
Last transaction : 2019-07-19
Open Price : 1,690
Quoted Price : 1,690
Last transaction : 2019-07-17
Open Price : 4,800
Quoted Price : 4,800
Last transaction : 2019-07-17
Open Price : 1,950
Quoted Price : 1,950
Last transaction : 2019-07-17
Open Price : 0.88
Quoted Price : 0.88
Last transaction : 2019-07-19
Open Price : 3,100
Quoted Price : 3,100
Last transaction : 2019-07-19

Equity Price

UZ7016550004
KYEZ

Xorijiy investitsiya ishtirokdagi <Kogon yog' - ekstraksiya zavodi> aksiyadorlik jamiyati



Par value (UZS)

343.54

Quoted price

1,800

Market price(UZS)

2019-07-15
1,800
Change Trading Volumn Trading Value
0 0 0
Open Price High Price Low Price Market Cap.(UZS) by Issue UZ7016550004
0 0 0 91,016,845,200

Today Trade Result

Time Price Change Trading Volumn Trading Value
(UZS)

History data

Trade Result

Date Closed Price Change Trading Volumn Trading Value
(UZS)
2019-07-19 1,800 0 0 0
2019-07-18 1,800 0 0 0
2019-07-17 1,800 0 0 0
2019-07-16 1,800 0 0 0
2019-07-15 1,800 ▲ 250 10 18,000
2019-07-12 1,550 0 0 0
2019-07-11 1,550 0 0 0
2019-07-10 1,550 0 0 0
2019-07-09 1,550 0 0 0
2019-07-08 1,550 0 0 0
2019-07-05 1,550 0 0 0
2019-07-04 1,550 ▼ 250 1,000 1,550,000
2019-07-03 1,800 0 0 0
2019-07-02 1,800 0 0 0
2019-07-01 1,800 0 0 0
2019-06-28 1,800 ▲ 201 33,817 58,955,488
2019-06-27 1,599 ▼ 51 22,474 34,013,533
2019-06-26 1,650 ▲ 100 10 16,500
2019-06-25 1,550 0 0 0
2019-06-24 1,550 ▼ 250 63,650 99,236,774.5
2019-06-21 1,800 0 0 0