РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 25
Базовая цена : 24
Дата последней сделки : 08.07.2020
Стартовая цена : 2 842
Базовая цена : 2 900
Дата последней сделки : 08.07.2020
Стартовая цена : 1 800
Базовая цена : 1 850
Дата последней сделки : 08.07.2020
Стартовая цена : 17,18
Базовая цена : 17,18
Дата последней сделки : 08.07.2020
Стартовая цена : 10,1
Базовая цена : 10,1
Дата последней сделки : 07.07.2020
Стартовая цена : 13 100
Базовая цена : 14 850
Дата последней сделки : 07.07.2020
Стартовая цена : 1 400
Базовая цена : 1 400
Дата последней сделки : 06.07.2020

Информация о компании

Ygar <Yog'gar> aksiyadorlik jamiyati
ISIN Количество Номинал (UZS) Котировальная цена Уставной капитал(UZS) Рыночная цена на дату последней сделки (UZS) Дата последней сделки Рыночная капитализация (UZS)
Простые акции UZ7017940006
YGGR
3 248 590 1 260 Отсутствует 4 093 374 600 4 093 374 600
Привилегированные акции UZ701794K018
YGGR1
120 1 260 Отсутствует

О компании

Yog'gar акциядорлик жамияти акциядорларининг барча акциядорлари диққатига!!!

“Yog'gar” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши 
2019 йил 25 июнь куни соат 11-00 да жамиятнинг Қорақолпоғистон Республикаси, Беруний шахри, Қурувчилар кўчаси, 12-уйда жойлашган биносида ўтказилади. 

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 10-00 дан бошланади.

Кун тартиби:

1. “Yog'gar” АЖ акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

2. “Yog'gar” АЖ санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиклаш.

3. “Yog'gar” АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.

4. “Yog'gar” АЖнинг 2018 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан жамиятни 2018 йилга бизнес-режаси кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан жамият Бош директорининг ҳисоботини тасдиқлаш.

5. “Yog'gar” АЖнинг ривожланиш Стратегиясига эришиш бўйича 2018 йилда амалга оширилган ишлар юзасидан жамият ижроия органинг ҳисоботини эшитиш

6. “Yog'gar” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини эшитиш.

7. “Yog'gar” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳулосасини эшитиш.

8. .«Yog'gar»  АЖнинг -жамиятнинг 2019 йилги молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотларидан берилган таклифларини кўриб чиқиш ва аудитор ташкилотига тўланадиган хизмат хақининг энг кўп миқдорини белгилаш;

 

9. “Yog'gar” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботини кўриб чиқиш;

10. “Yog'gar” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш.

11. “Yog'gar” Жнинг 2018 йилдаги фойда ва зарарларни тақсимлаш, жамиятнинг жойлаштирилган акцияларининг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.

12. “Yog'gar” АЖнинг 2019 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.

13. “Yog'gar”АЖ янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш.

14. “Yog'gar”АЖ ички корпоратив ҳужжатларини янги тахрирда тасдиқлаш.

15. “Yog'gar” АЖ ижроия органининг аффилланган шахслар билан тузиладиган битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш ва уларнинг тузилишини маъқуллаш тўғрисида.

16. “Yog'gar” АЖ ижроия органи раҳбарини сайлаш (шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш).

17. “Yog'gar” АЖ кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

18. “Yog'gar” АЖ жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

19. “Yog'gar” АЖнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

 

Умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйҳати жорий йилнинг 21 июнь ҳолатига тузилади.

Йиғилишда кўриладиган масалалар бўйича акциядорларга тақдим этиладиган материаллар билан танишиш ёки маълумот олиш учун қуйидаги манзил/электрон почта манзили ёки телефон рақамларига мурожаат этишингиз мумкин:

e-mail:beruni_aoyoggar@bk.ruwww.yoggar.uz

Қорақолпоғистон Республикаси, Беруний шахри, Қурувчилар кўчаси,12-уй.

Йиғилишда қатнашадиган акциядорлар ўз шаҳсини тасдиқловчи ҳужжат ва ишончли вакиллар ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари сўралади.

Тел: 0 (361) 524-93-10  :   сот. -99 899-  759- 01- 75

 


Yoggar” AЖ акциядорлари диққатига!

Yoggar” акциядорлик жамияти бошқаруви Сизга жамият кузатув кенгашининг 2017 йил 08– сентябр бўлиб ўтган Кузатув кенгаши мажлисининг қарорига асосан жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши хақида қарор қабул қилганлигини маълум қилади.

Жамият кузатув кенгаши қарори ижросини таъминлаш мақсадида “Yoggaraksiyadorlik jamiyati бошқаруви Сизни жамият акциядорларининг 2017 йил 18 сентябр куни бўлиб ўтадиган навбатдан ташқари умумий йиғилишига таклиф этади. Умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати 2017 йил 14 сентябрь ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан тузилади.

«Yoggar» акциядорлик жамияти  акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 2017 йил 18 сентябр куни соат 12-00 да Кораколпогистон Республика, Беруний шахри, Курувчилар кўчаси, 12 – уй жамият мажлислар залида ўтказилади.            

Акциядорларнинг умумий йиғилиш қатнашчиларини рўйхатга олиш 2017 йил 18 сентябрь куни соат  10:00 да  бошланади.

  Навбатдан ташкари умумий йиғилиш    :Кун тартиби:

1) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 июлдаги ПҚ-3144-сонли қарорига асосан соя уруғчилиги, селекцияси, агротехникаси ва қайта ишлашни ривожлантириш бўйича илмий-техник марказ ташкил этиш тўғрисида.

2) Жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида.

3) Жамият ташкилий тузилмасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида.

4) Жамият Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш.

Йиғилишда кўриладиган масалалар бўйича акциядорларга тақдим этиладиган материаллар билан танишиш ёки маълумот олиш учун қуйидаги манзил/электрон почта манзили ёки телефон рақамларига мурожаат этишингиз мумкин:

Беруний шахри, Курувчилар кўчаси, 12 – уй

e-mail: beruni_aoyoggar.bk.ru.  расмий  веб.сайт : yoggar.uz

Мурожаат учун телефонлар: тел/факс (0361) 524-24-45, (+99898) 279-05-58

Йиғилишда қатнашадиган акциядорлар ўз шаҳсини тасдиқловчи ҳужжат ва ишончли вакиллар – Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига мувофиқ расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари сўралади.

Жамиятнинг барча акциядорлари диққатига!!!

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамияти ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 2014 йил 6 майда қабул қилинган янги тахрирдаги қонунининг 62-моддасига кўра акциядорлар умумий йиғилиш ўтказиш тўғрисидаги хабар акциядорларнинг электрон почтаси орқали амалга оширилишини хисобга олиб, ўзингизни электрон почта манзилингиз хақида маълумотни жамиятнинг  beruni_aoyoggar.bk.ru.  электрон почта манзилига тақдим этишингизни сўраймиз.

Жамият кузатув кенгаши.

Проспекты и другая информация

Существенные факты

Дата № факта
27.01.2017 Показать

График IPO/SPO/PO

Дата начала подписки Дата окончания подписки Отмена подписки Дата начала подписки Дата окончания подписки Этап подписки Валюта Цена предложения Депонирование (%) Объем выставленных на подписку (ед.) Объем выкупленных по подписке (ед.) Дата включения в список
22.06.2020 22.06.2021 N 23.06.2020 22.07.2020 1 UZS 12 748 100 (%) 2 900 640 0 27.07.2020

Отчёты по бирже

Дата Тип Наименование отчёта
28 07 2017, 17:28:26 Фархадов Шухрат Фархадович Квартальный отчет для акционерных обществ / Второй квартал Показать
12 07 2017, 10:29:52 Фархадов Шухрат Фархадович Годовой отчет для акционерных обществ Показать
28 04 2017, 14:45:36 Фархадов Шухрат Фархадович Квартальный отчет для акционерных обществ / Первый квартал Показать
27 10 2016, 10:47:05 Юсупов Шухрат Исмаилович Квартальный отчет для акционерных обществ / Третий квартал Показать