РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 1 000
Базовая цена : 1 000
Дата последней сделки : 19.03.2019
Стартовая цена : 1 290
Базовая цена : 1 306
Дата последней сделки : 19.03.2019
Стартовая цена : 10 000
Базовая цена : 10 000
Дата последней сделки : 12.03.2019
Стартовая цена : 1 249
Базовая цена : 1 249
Дата последней сделки : 18.03.2019
Стартовая цена : 8 790
Базовая цена : 8 790
Дата последней сделки : 15.03.2019
Стартовая цена : 17
Базовая цена : 17,5
Дата последней сделки : 19.03.2019
Стартовая цена : 1 068
Базовая цена : 1 068
Дата последней сделки : 14.03.2019
Стартовая цена : 9 000
Базовая цена : 9 000
Дата последней сделки : 14.03.2019
Стартовая цена : 119,25
Базовая цена : 119,25
Дата последней сделки : 18.03.2019
Стартовая цена : 17 250
Базовая цена : 17 255
Дата последней сделки : 18.03.2019
Стартовая цена : 6 650
Базовая цена : 6 220
Дата последней сделки : 19.03.2019
Стартовая цена : 14 625
Базовая цена : 14 625
Дата последней сделки : 15.03.2019
Стартовая цена : 500
Базовая цена : 500
Дата последней сделки : 16.07.2018
Стартовая цена : 4 000
Базовая цена : 4 000
Дата последней сделки : 18.03.2019
Стартовая цена : 1 885
Базовая цена : 1 840
Дата последней сделки : 19.03.2019
Стартовая цена : 3 000
Базовая цена : 3 000
Дата последней сделки : 18.03.2019
Стартовая цена : 16,7
Базовая цена : 16,5
Дата последней сделки : 19.03.2019
Стартовая цена : 1 200
Базовая цена : 1 200
Дата последней сделки : 14.03.2019
Стартовая цена : 17,5
Базовая цена : 17,5
Дата последней сделки : 15.03.2019
Стартовая цена : 5 990
Базовая цена : 6 000
Дата последней сделки : 18.03.2019
Стартовая цена : 1 680
Базовая цена : 1 680
Дата последней сделки : 14.03.2019
Стартовая цена : 5 900
Базовая цена : 5 900
Дата последней сделки : 19.03.2019
Стартовая цена : 5 000
Базовая цена : 5 000
Дата последней сделки : 18.03.2019
Стартовая цена : 4 400
Базовая цена : 4 400
Дата последней сделки : 18.03.2019
Стартовая цена : 1 000
Базовая цена : 1 000
Дата последней сделки : 15.03.2019
Стартовая цена : 1 000
Базовая цена : 1 000
Дата последней сделки : 18.03.2019
Стартовая цена : 0,93
Базовая цена : 0,93
Дата последней сделки : 19.03.2019
Стартовая цена : 2 815
Базовая цена : 2 810
Дата последней сделки : 19.03.2019
Стартовая цена : 1 300
Базовая цена : 1 300
Дата последней сделки : 14.03.2019

Ўзбекистонда илк маротаба IPO амалга оширилмоқда

Ўзбекистонда илк маротаба IPO амалга оширилмоқда. Кенг доирадаги инвесторлар учун марказий Осиёда ойна ишлаб чиқариш бўйича йирик компаниялардан бири бўлган "Кварц" АЖнинг акциялари таклиф қилинмоқда. Биринчилардан бўл ва ўз оиланг ва юртинг учун муваффақиятли келажакни ярат.