РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 30
Базовая цена : 24
Дата последней сделки : 23.10.2020
Стартовая цена : 3 247,99
Базовая цена : 3 200
Дата последней сделки : 23.10.2020
Стартовая цена : 280 000
Базовая цена : 280 000
Дата последней сделки : 22.10.2020
Стартовая цена : 2 400
Базовая цена : 2 405
Дата последней сделки : 23.10.2020
Стартовая цена : 15
Базовая цена : 15
Дата последней сделки : 21.10.2020
Стартовая цена : 6 998
Базовая цена : 6 999,95
Дата последней сделки : 23.10.2020
Стартовая цена : 4 000
Базовая цена : 4 000
Дата последней сделки : 20.10.2020

Существенные фактыНаименование эмитента

Акционерное общество «Урганч ёг-мой»
АО «Урганч ёг-мой»
UGYM


Контактные данные

Узбекистан, Хорезмская обл., г.Ургенч, ул. И.Досова 2
Узбекистан, Хорезмская обл., 220100 г.Ургенч, ул. И.Досова 2
urganchoil@umail.uz
www.urganchoil.uz


Информация о существенном факте

06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Годовое
17.07.2020
24.07.2020
г. Ургенч, ул. И. Досова, 2
86,78
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования за % Итоги голосования за количество Итоги голосования против % Итоги голосования против количество Итоги голосования воздержались % Итоги голосования воздержались количество
1 Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш. 100 26761654 0 0 0 0
2 Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш. 100 26761654 0 0 0 0
3 “Урганч ёғ-мой” AЖ Ижроия органи раҳбарининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш ҳамда 2019 йил учун тасдиқланган бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. 69,68 18648288 30,32 8113366 0 0
4 “Урганч ёғ-мой” AЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини эшитиш. 69,68 18648288 30,32 8113366 0 0
5 “Урганч ёғ-мой” AЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳулосасини эшитиш. 69,68 18648288 30,32 8113366 0 0
6 “Урганч ёғ-мой” AЖнинг 2019 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар ҳисобварағини тасдиқлаш. 69,68 18648288 30,32 8113366 0 0
7 “Урганч ёғ-мой” AЖнинг 2019 йилдаги фойда ва зарарларни тақсимлаш, жамиятнинг жойлаштирилган акцияларининг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш. 100,0 26761654 0 0 0 0
8 “Урганч ёғ-мой” AЖ нинг 2020 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш. 69,68 18648288 30,32 8113366 0 0
9 Жамият ижроия органининг аффилланган шахслар билан тузиладиган битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш ва уларнинг тузилишини маъқуллаш тўғрисида. 69,68 18648288 30,32 8113366 0 0
10 “Урганч ёғ-мой” AЖ Кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича унинг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини эшитиш. 100,0 26761654 0 0 0 0
11 “Урганч ёғ-мой” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботини кўриб чиқиш. 69,68 18648288 30,32 8113366 0 0
12 Жамият томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этилиши масаласини кўриб чиқиш ва натижалари юзасидан хабар бериш шаклини тасдиқлаш. 100,0 26761654 0 0 0 0
13 Жамият штат бирликлари ва иш ўринларини қисқартириш тўғрисида. 100,0 26761654 0 0 0 0
14 Жамиятнинг айрим асосий воситаларини тасарруфдан чиқариш мақсадида уларнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш тўғрисида. 69,68 18648288 30,32 8113366 0 0
15 “Урганч ёғ-мой” АЖга тегишли бўлган ёрдамчи хўжаликда мавжуд мулкларни, товар қийматини белгилаб сотиш тўғрисида. 69,68 18648288 30,32 8113366 0 0
16 “Урганч ёғ-мой” AЖ ижроия органи раҳбари билан мехнат шартномасини акциядорларнинг кейинги навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача узайтириш ёки янги раҳбар сайлаш тўғрисида. 69,675 18646290 30,317 8113366 0,008 1998
17 “Урганч ёғ-мой” AЖ жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. 69,68 18648288 30,32 8113366 0 0
18 “Урганч ёғ-мой” AЖ кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. (кумулятив овоз) 100,0 26761654 0 0 0 0
Текст
1 Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин. 1 –2 чи масалалар учун – 5 дақиқадан; 3 – чи масала учун – 10 дақиқагача; Қолган масалаларнинг ҳар бирига – 5 дақиқадан; Мунозара – 10 дақиқагача. Йиғилиш ишини бир ярим соат ичида тамомлаш.
2 Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: З.Аниязова, З.Юсупова, З. Атабаева.
3 Жамият Ижроия органи раҳбарининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш ҳамда 2019 йил учун тасдиқланган бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги йиллик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва “__” -иловага мувофиқ тасдиқлансин.
4 “Урганч ёғ-мой” AЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
5 “Урганч ёғ-мой” AЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
6 “Урганч ёғ-мой” AЖнинг 2019 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар ҳисобварақлари “___” иловага мувофиқ тасдиқлансин.
7 1. "Урганч ёғ-мой" АЖ нинг 2019 йил якуни билан олинган соф фойдаси қуйидаги миқдорларда тақсимлансин: - Ишлаб чиқаришни ривожлантиришга – 10% (2 775 307 600,00 сўм); - Дивидендларга – 85,0% (23 590 114 600,00 сўм); - Моддий рағбатлантириш учун - 5% (1387653800,00 сўм). Жамият кузатув кенгаши, ижроия органи, тафтиш комиссияси, саноқ комиссияси, корпоратив маслаҳатчи ва меҳнат жамоасининг айниқса фаол аъзоларига “___” – иловага мувофиқ тўлаш учун. 2. Жамият акциядорларининг ҳар бир дона оддий ва имтиёзли акциясига 762 (етти юз олтмиш икки) сўм 98 (тўқсон саккиз) тийиндан жами 23 590 114 600,00 сўм дивиденд тўлансин. 3. Дивидендларни тўлаш нақд ва/ёки нақдсиз кўринишда 2020 йил 20 июлдан 2020 йил 17 сентябрга қадар (60 кун) амалга оширилсин. Акциядорлар томонидан белгиланган муддатда талаб қилиб олинмаган дивидендлар ушбу муддат тугагандан кейин, лекин уч йилдан кўп бўлмаган даврда тўланиши мумкин. Уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендлар жамият иҳтиёрида қолиши белгилаб қўйилсин. 4. Дивидендлар биринчи навбатда имтиёзли акцияларга тўланади. Норезидент акциядорларнинг ёзма талабига кўра уларга ҳисобланган дивидендларни эркин айирбошланадиган валютага айирбошлаб, кўрсатиладиган банк ҳисобварағига тўлансин.
8 “Урганч ёғ-мой” AЖнинг 2020 йил учун ишлаб чиқилган бизнес-режаси - ___ иловага асосан тасдиқлансин.
9 1. “Урганч ёғ-мой” AЖ Ижроия органи акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган муддатда мустақил равишда, жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида аффилланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган битимлар __- иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. “Урганч ёғ-мой” AЖ нинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган йирик битимлар __- иловага мувофиқ тасдиқлансин.
10 “Урганч ёғ-мой” AЖ Кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича унинг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва қониқарли деб топилсин.
11 “Урганч ёғ-мой” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
12 Жамият томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этилиши юзасидан тайёрланган ахборот маълумот учун қабул қилинсин ва бу юзадан хабар бериш шакли иловага мувофиқ тасдиқлансин.
13 1. “Урганч ёғ-мой” АЖ Ижроия органининг жамиятнинг айрим штат бирликлари ва иш ўринларини қисқартириш юзасидан берилган таклифи “____” - иловага мувофиқ маъқуллансин. 2. Ижроия органи раҳбари У.Худайбергановга, штатлар (ходимлар) сони қисқартирилиши муносабати билан “Урганч ёғ-мой” АЖ нинг штатлар жадвалига тегишли ўзгартиришлар киритиш ва Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Қонунчилигига асосан тегишли чораларни амалга ошириш топширилсин.
14 1. Жамиятнинг кундалик хўжалик фаолиятида кам эҳтиёжли бўлган ва қисқаритирилиши мумкин бўлган, ___- иловада келтирилган асосий воситаларини мустақил баҳоловчи ташкилот томонидан баҳолатиб, мустақил баҳоловчи ташкилот томонидан баҳолатиб, Ким ошди савдоллари орқали сотишга розилик берилсин. 2. Мазкур қарорнинг биринчи бандида кўрсатилган (иловада келтирилган) асосий воситаларини ўрнатилган тартибда Ким ошди савдоллари орқали сотиш мақсадида уларнинг бозор қийматини аниқлаш учун мустақил баҳоловчи ташкилотни танлов асосида ёллаш Ижроия органи раҳбари У. Худайберганов зиммасига юклатилсин.
15 1. Жамиятнинг ёрдамчи хўжалигида мавжуд бўлган, кундалик хўжалик фаолиятида кам эҳтиёжли бўлган ва қисқаритирилиши мумкин бўлган, мол-мукларни мустақил баҳоловчи ташкилот томонидан баҳолатиб, алоҳида лотларга бўлган ҳолда ким ошди савдолари орқали сотишга розилик берилсин.
16 “Урганч ёғ-мой” АЖ бош директори лавозимига номзод ўрнатилган тартибда келишилгунга қадар жамиятнинг бош директори вазифасини вақтинчалик бажарувчи этиб Худайберганов Умид Аллаберганович тасдиқлансин.
17 “Урганч ёғ-мой” АЖ тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда (бир йиллик) муддатга сайлансин: 1) Курбанов Азамат Шарипович; 2) Сафарбоев Мунисбек Шавкатович; 3) Сабиров Бахтиёр Матякубович.
18 “Урганч ёғ-мой” АЖ Кузатув кенгаши қуйидаги таркибда сайлансин: 1) Равшанов Азам Эркинович; 2) Зарипов Дилмурод Бахромович; 3) Исмаилов Иброхим Алманович; 4) Шарипов Бобир Максудович; 5) Ибрагимов Махмуд Баходирович; 6) Шарипов Умиджон Шавкатович; 7) Юнусов Элдор Нуруллаевич; 8) Хайруллаев Аброржон Бахтиёр ўғли; 9) Якубов Мунир Муродович.
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, котором предусмотрена выплата

Избрание членов наблюдательного совета:

Ф.И.О. Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Количество голосов
1 Равшанов Азам Эркинович Кабинет министров РУз Директор секретариата по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер - 0 27968679
2 Зарипов Дилмурод Бахромович Агентство по управлению государственными активами Зам. начальника управления - 0 27968679
3 Исмаилов Иброхим Алманович Агентство по управлению государственными активами Главный специалист - 0 27968679
4 Шарипов Бобир Максудович Ассоциация "Узёгмойсаноат" Начальник управления - 0 27968679
5 Ибрагимов Махмуд Баходирович Агентство по управлению государственными активами Главный специалист - 0 27991197
6 Шарапов Умиджон Шавкатович Агентство по управлению государственными активами Ведущий специалист - 0 27968679
7 Юнусов Элдор Нуруллаевич Предприниматель - - 0 24340098
8 Хайруллаев Аброржон Бахтиёр ўғли Предприниматель - - 0 24340098
9 Якубов Мунир Муродович Предприниматель - - 0 24340098
10 Назиртаев Салохутдин Алмахамадович Предприниматель - - 0 0
Худайберганов Умид Аллаберганович
Тураев Турабай Атамуратович
Матниязов Худайназар Тахирович