REPUBLICAN STOCK EXCHANGE
«TOSHKENT»

Open Price : 1,000
Quoted Price : 1,000
Last transaction : 2020-11-25
Open Price : 24.01
Quoted Price : 24
Last transaction : 2020-11-27
Open Price : 3,190
Quoted Price : 3,122
Last transaction : 2020-11-27
Open Price : 350,000
Quoted Price : 350,000
Last transaction : 2020-11-24
Open Price : 3,499
Quoted Price : 3,394.99
Last transaction : 2020-11-27
Open Price : 7,000
Quoted Price : 7,000
Last transaction : 2020-11-23
Open Price : 16.96
Quoted Price : 16.96
Last transaction : 2020-11-27
Open Price : 10
Quoted Price : 10
Last transaction : 2020-11-27
Open Price : 8,200
Quoted Price : 8,200
Last transaction : 2020-11-27
Open Price : 1,250
Quoted Price : 1,250
Last transaction : 2020-11-25
Open Price : 3,250
Quoted Price : 3,500
Last transaction : 2020-11-26

Essential FactsНаименование эмитента

«QO’QONSPIRT» AKSIYADORLIK JAMIYATI
«QO’QONSPIRT» AJ
KSPR


Контактные данные

Фарғона вилояти, Қўқон шаҳри, Муқимий, «Қўқон» эркин иқтисодий зонаси. 150700
Фарғона вилояти, Қўқон шаҳри, Муқимий, «Қўқон» эркин иқтисодий зонаси. 150700
kokandspirt@atmi.uz
www.kokandspirt.uz


Информация о существенном факте

06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Годовое
20.06.2020
22.06.2020
«Qo’qonspirt» AJ мажлислар зали
99.75
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования за % Итоги голосования за количество Итоги голосования против % Итоги голосования против количество Итоги голосования воздержались % Итоги голосования воздержались количество
1 Умумий йиғилиши Регламентини ҳамда саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш 100 71 328 787 092 - - - -
2 «Қўқонспирт» АЖ кузатув кенгашининг 2019 йилда ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботлари ҳамда жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил ташкилот томонидан бахоланиши якунлари бўйича ҳисоботини эшитиш тўғрисида 100 71 328 787 092 - - - -
3 «Қўқонспирт» АЖ ижроия органи раҳбарининг 2019 йил якуни бўйича жамиятни ўрта муддатга ривожлантириш стратегиясига эришиши бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар, жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режа бажарилиши тўғрисида ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида 100 71 328 787 092 - - - -
4 «Қўқонспирт» АЖда 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича ўтказилган ташқи аудиторлик ҳисоботини ҳамда 2019 йил якуни бўйича жамиятнинг халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботини халқаро аудит стандартлари асосида ўтказилган ташқи аудиторлик ҳисоботларини эшитиш тўғрисида 100 71 328 787 092 - - - -
5 «Қўқонспирт» АЖ тафтиш комиссиясининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан 2019 йил якуни бўйича тузилган хулосасини эшитиш тўғрисида 100 71 328 787 092 - - - -
6 «Қўқонспирт» АЖнинг 2019 йил якуни бўйича тузилган йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлаш. 2019 йил молиявий – хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш, дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли, тартиби ва муддатларини белгилаш 100 71 328 787 092 - - - -
7 «Қўқонспирт» АЖ кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш ҳамда уларга ўз вазифаларини бажариб турган давр учун тўланадиган ҳақ ва тўловлар миқдорини белгилаш 100 71 328 787 092 - - - -
8 «Қўқонспирт» АЖ тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш ҳамда уларга ўз вазифаларини бажариб турган давр учун тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорини белгилаш 100 71 328 787 092 - - - -
9 «Қўқонспирт» АЖнинг фирма номини ўзгартириш тўғрисида 100 71 328 787 092 - - - -
10 «Қўқонспирт» АЖнинг фирма номини ўзгартириш тўғрисида 100 71 328 787 092 - - - -
11 «Қўқонспирт» АЖ бошқарув раисини сайлаш ва у билан меҳнат шартномасини тузиш 100 71 328 787 092 - - - -
12 «Қўқонспирт» АЖ ижро органи аъзолари таркибини тасдиқлаш ва улар билан меҳнат шартномасини тузиш 100 71 328 787 092 - - - -
13 «Қўқонспирт» АЖнинг 2020 йил учун тузилган бизнес режасини, шу жумладан ўрта ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш 100 71 328 787 092 - - - -
14 «Қўқонспирт» АЖнинг 2020 йил молиявий – хўжалик фаолиятини текшириш мақсадида ташқи аудиторлик ташкилотини ва жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича халқаро молиявий ҳисобот стандартлари асосида тузилган молиявий ҳисоботларини халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш мақсадида аудиторлик ташкилотларини танлаш 100 71 328 787 092 - - - -
15 Акциядорлар ёки уларнинг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри даъво қилиш учун белгиланган муддатда талаб қилиб олинмаган 2016 йил якуни бўйича ҳисобланган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш 100 71 328 787 092 - - - -
16 Аффилланган шахс билан келгусида «Қўқонспирт» АЖ томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш 100 71 328 787 092 - - - -
17 «Қўқонспирт» АЖ уставини янги таҳрирда тасдиқлаш тўғрисида 100 71 328 787 092 - - - -
18 «Қўқонспирт» АЖнинг ички ҳужжатларини янги таҳрирда тасдиқлаш тўғрисида 100 71 328 787 092 - - - -
19 «Қўқонспирт» АЖнинг фирма номи ўзгартирилиши муносабати билан жамиятнинг акциялар чиқарилуви тўғрисидаги қарорларига ўзгартиришларни киритиш ва тасдиқлаш тўғрисида 100 71 328 787 092 - - - -
20 Ўзбекистон Республикасида эълон қилинган карантин муносабати билан «Қўқонспирт» АЖ томонидан «Ўзсаноатқурилишбанки» АТБ Қўқон филиалидан олинган кредитларнинг муддатини узайтириш бўйича 2020 йил 24 апрелда тузилган қўшимча шартномаларнинг маъқулланишини кўриб чиқиш тўғрисида 100 71 328 787 092 - - - -
21 Умумий йиғилиш якуни бўйича Саноқ комиссияси аъзолари ва йиғилиш котибини рағбатлантириш 100 71 328 787 092 - - - -
Текст
1 2019 йил якунига бағишланган жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиш Регламенти ҳамда саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва таркиби тасдиқлансин
2 Жамият кузатув кенгашининг 2019 йилда ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан тайёрланган ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ҳамда ҳисобот йили давомида қабул қилинган қарорлари тасдиқлансин
2.1 Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизими ва молиявий фаолиятини баҳоланиши натижалари тўғрисида қимматли қоғозлар бозорида профессионал фаолият олиб борувчи - «Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийси» давлат корхонаси томонидан 2020 йил 4 мартда берилган №11-15/161ОЦ-сонли хулосаси маълумот учун қабул қилинсин
3 Жамият ижроия органи раҳбарининг 2019 йил якуни бўйича жамиятни ривожлантиришнинг ўрта муддатли стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлари, бизнес режа бажарилиши тўғрисида ҳисоботи ҳамда жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича тузилган йиллик ҳисоботи тасдиқлансин
4 2019 йил якуни бўйича жамиятнинг молия – хўжалик фаолияти юзасидан ташқи аудиторлик ташкилоти «HLB Tashkent» МЧЖ томонидан тузилган ҳисобот ва ижобий аудиторлик хулосаси маълумот учун қабул қилинсин
4.1 2019 йил якуни бўйича жамиятнинг халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботи «HLB Tashkent» МЧЖ томонидан халқаро аудит стандартлари асосида ўтказилганлиги ва берилган ташқи аудиторлик хулосаси маълумот учун қабул қилинсин
5 Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан 2019 йил якуни бўйича тузилган хулосаси маълумот учун қабул қилинсин
6 Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича тузилган молия–хўжалик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоб-варағи тасдиқлансин
6.1 Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича олган 5 187 601 735.64 (беш миллиард бир юз саксон етти миллион олти юз бир минг етти юз ўттиз беш сўм олтмиш тўрт тийин) соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - Резерв фондига ажратма – 259 570 471.64 сўм (5 %) - Қўшимча акциялар чиқариш орқали жамият устав фондини капитализация қилиш йўли билан оширишга –3 884 000 000 сўм (74.87 %) - Дивидендлар тўланиши учун – 1 044 031 264 сўм. (20.13 %) 1 та акция учун 0,0146 сўм ёки 1,46 тийин Дивидендларни тўлаб бериш муддати 22.06.2020 йилдан 18.08.2020 йилгача этиб белгилансин. Бунда : дивидендлар юридик шахсларнинг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан, жисмоний шахсларга нақд ёки нақдсиз кўринишда, пул ўтказиш йўли билан акциядорларнинг аризасига кўра банк ҳисоб рақамларга, пластик карталарига ўтказиб берилиши маъқуллансин
7 Жамият кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар бир йил муддатга ва/ёки келгуси акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кунига қадар сайлансин: - Омонов Хайитбай Ахмадалиевич, Абидов Акмал Джурабаевич, Ходжаев Улуғбек Рустамович, Саидова Феруза Анваровна, Юсупов Фарҳод Рузмаматович, Мамасидиков Мухсинжон Мусажонович, Одилов Фаррух Баходирович, Ғаниев Бахромжон Ғани ўғли ва Юсупходжаев Асил Агзамович
7.1 Кузатув кенгаши раисига ўз вазифасини бажариб турган даврнинг ҳар ойида Ўзбекистонда белгиланган меҳнатга ҳақ тўлаш миқдорининг 5,8 баравари миқдорида ва Кузатув кенгаши аъзоларига ўз вазифаларини бажариб турган даврнинг ҳар ойида меҳнатга ҳақ тўлаш миқдорининг 3,7 баравари миқдорида ҳақ ва (ёки) ўз функцияларини амалга ошириш билан боғлиқ харажатларни қоплаш тўловлари тўлансин
8 Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига қўйидаги номзодлар бир йил муддатга ва/ёки келгуси акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кунига қадар сайлансин – Мусалимов Фарҳод Исамуҳамедович, Мирхамидов Мирпўлат Шавкатович ва Джуманиязов Фаррух Алишерович
8.1 Тафтиш комиссияси аъзоларининг ҳар бирига ўз вазифаларини бажариб турган давр учун жами Ўзбекистонда белгиланган меҳнатга ҳақ тўлаш миқдорининг 10 баравари миқдорида яъни ҳар чорак якуни бўйича меҳнатга ҳақ тўлаш миқдорининг 2,5 баравари миқдорида ҳақ ва компенсациялар тўлансин
9 «Qo’qonspirt» АЖнинг фирма номи «QO’QON BIOKIMYO» aksiyadorlik jamiyati этиб ўзгартирилсин
9.1 Жамият ижро органи раҳбарига жамиятнинг фирма номи ўзгартирилиши муносабати билан жамиятнинг уставига хамда тегишли ички ҳужжатларига, шу жумладан жамият муҳри ва бурчак штампларига амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда ўзгартиришлар киритиш вазифаси топширилсин
10 Жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин
11 Жамиятнинг бошқаруви раиси лавозимига Абдуллаев Икром Исроилович сайлансин ва у билан бир йил муддатга ва/ёки келгуси акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кунига қадар меҳнат шартномаси тузилсин
12 Жамият (коллегиал) бошқарув ижро органи аъзоларининг сони ва шахсий таркиби 7 (етти) кишидан 5 (беш) кишига ўзгартирилсин ва қуйидаги тартибда тасдиқлансин: Бошқарув раиси, Ижро органи раҳбари – Абдуллаев Икром Исроилович Молия бўйича директор – Зайнетдинов Мадазим Зинатович Сотув ва маркетинг бўйича директор – Умаров Мақсуд Ахмадалиевич Ишлаб чиқариш бўйича директор – Каримов Бахтиёр Ибрагимович Стратегик режалаштириш ва бизнесни ривожлантириш бўлими бошлиғи – Абдурасулов Жамол Камилович Коллегиал ижроия органи – ижро органига сайланган номзодлар билан Кузатув кенгаши томонидан бир йил муддатга ва/ёки келгуси акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кунига қадар меҳнат шартномалари тузилсин
13 Жамиятнинг 2020 йил учун ишлаб чиқилган бизнес режаси ҳамда ўрта ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегияси иловага мувофиқ тасдиқлансин
14 Жамиятда 2021 йилда ташқи аудиторлик текшируви ўтказиш учун «HLB Tashkent» МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин, у билан шартнома имзолансин ҳамда шартномада кўрсатиладиган хизмат ҳақининг энг юқори чегараси 65 000 000 (олтмиш беш миллион) сўм этиб белгилансин
14.1 Жамиятда 2020 йил якуни бўйича халқаро молиявий ҳисобот стандартлари асосида тузилган молиявий ҳисоботларини халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш учун «HLB Tashkent» МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин, у билан шартнома имзолансин ҳамда шартномада кўрсатиладиган хизмат ҳақининг энг юқори чегараси 60 000 000 (олтмиш миллион) сўм этиб белгилансин
15 2016 йил якунлари бўйича жамият акциядорларига ҳисобланган, лекин акциядор ёки уларнинг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўрлари томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган 2-иловага мувофиқ 572952 сўм миқдоридаги дивидендлар жамият ихтиёрида қолдирилсин
16 Аффилланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг келгуси 2021 йилда бўлиб ўтадиган йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлари маъқуллансин
17 Жамиятнинг устави киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги таҳрирда тасдиқлансин
18 Жамиятнинг қуйидаги ички хужжатлари – низомлари янги таҳрирда тасдиқлансин. – Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); – Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); – Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); – Ижроия органи тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); – Ички аудит хизмати тўғрисидаги низом(янги таҳрирда); – Миноритар акциядорлар қўмитаси тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); – Саноқ комиссияси тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); – Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); – Ички назорат тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); – Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); – Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); – Корпоратив маслаҳатчи тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); – Ахборотни конфиденциал ва тижорат сири тоифасига киритишнинг мезонлари тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); – Акция эгаси (иштирокчиси) бўлган жамиятларнинг бошқарув органларида жамият вакилларининг жамият номидан овоз бериш тартиби тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); – Стратегия қўмитаси тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); – Аудит қўмита тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); – Бошқарув ва назорат органлари маърузаларининг шакли ва мазмунига нисбатан қўйиладиган талаблар тўғрисидаги низом (янги таҳрирда).
19 «Qo’qonspirt» АЖнинг фирма номи «QO’QON BIOKIMYO» aksiyadorlik jamiyati этиб ўзгартирилиши муносабати билан жамиятнинг 28.10.2015 йилда М0270-7-сонли, 12.07.2016 йилда М0270-8-сонли, 14.08.2018 йилда М0270-9-сонли, 28.06.2019 йилда М0270-10-сонли билан давлат рўйхатидан ўтказилган акциялар чиқарилуви тўғрисидаги қарорларига киритилган ўзгартиришлар матни 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин
20 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 мартдаги «Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5969-сонли фармони маълумот ва ижро учун қабул қилинсин
20.1 Жамият ва «Ўзсаноатқурилишбанки» АТБ Қўқон филиали ўртасида 2020 йил 24 апрел куни имзоланган 2017 йил 14 февралдаги №412-сонли узоқ муддатли кредит бериш шартномасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақидаги №2-сонли келишув, 2020 йил 24 апрел куни имзоланган 2017 йил 14 сентябрдаги №1558- сонли узоқ муддатли кредит бериш шартномасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақидаги №2-сонли келишув, 2020 йил 24 апрел куни имзоланган 2018 йил 14 февралдаги №155-сонли кредит шартномаси ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақидаги №4-сонли келишув ҳамда 2020 йил 24 апрел куни имзоланган 2020 йил 28 февралдаги 143-сонли кредит линия очмасдан кредит бериш шартномасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳакидаги №1-сонли келишув шартномалари маъқуллансин ва маълумот учун қабул қилинсин
20.2 Юқоридаги кредит шартномаларига асосан олинган кредит маблағлари ва фоизларини ўз вақтида қайтарилиши юзасидан жавобгарлик жамият ижроия органи раҳбари И.И.Абдуллаев зиммасига юклатилсин
21 Мазкур умумий йиғилиш якуни бўйича cаноқ комиссияси аъзоларининг ҳар бири ва йиғилиш котиби Ўзбекистон Республикасида белгиланган меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг уч баробари миқдорида рағбатлантирилсин
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, котором предусмотрена выплата
1 Саидова Феруза Анваровна Тафтиш комиссияси компенсация 2 027 300 2019 йил 1 ва 2 чораклар учун 22.06.2018 йилдаги акциядорлар умумий йиғилиш баённомаси
2 Ханбабаев Абдулла Нодирович Тафтиш комиссияси компенсация 2 027 300 2019 йил 1 ва 2 чораклар учун 22.06.2018 йилдаги акциядорлар умумий йиғилиш баённомаси
3 Субанов Иброхим Мирзаалиевич Тафтиш комиссияси компенсация 3 040 950 2019 йил 1, 2 ва 3 чораклар учун 22.06.2018 йилдаги акциядорлар умумий йиғилиш баённомаси
4 Мусалимов Фарход Исамухамедович Тафтиш комиссияси компенсация 3 000 000 2019 йил 3 ва 4 чораклар учун 22.06.2019 йилдаги акциядорлар умумий йиғилиш баённомаси
5 Джуманиязов Фаррух Алишерович Тафтиш комиссияси компенсация 3 000 000 2019 йил 3 ва 4 чораклар учун 22.06.2019 йилдаги акциядорлар умумий йиғилиш баённомаси
6 Сабуров Жўрабек Максудович Тафтиш комиссияси компенсация 1 500 000 2019 йил 4 чорак учун 22.06.2019 йилдаги акциядорлар умумий йиғилиш баённомаси

Избрание членов наблюдательного совета:

Ф.И.О. Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Количество голосов
1 Омонов Хайитбай Аҳмадалиевич «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ Бошқарув раисининг ўринбосари в.б - - 71 328 787 092
2 Абидов Акмал Джурабаевич Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг ҳудудларни комплекс ривожлантириш, коммуникация ва мудофаа саноати масалалари котибияти Бош мутахассис - - 71 328 787 092
3 Ходжаев Улуғбек Рустамович «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ молия бошқармаси Бошқарма бошлиғи - - 71 328 787 092
4 Одилов Фаррух Баходирович «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси Бошлиқ ўринбосари - - 71 328 787 092
5 Саидова Феруза Анваровна «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ персонални бошқариш ва кадрларни тайёрлаш бошқармаси Бошлиқ ўринбосари - - 71 328 787 092
6 Юсупов Фарход Рузмаматович «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ Бошлиқ ўринбосари - - 71 328 787 092
7 Мамасидиков Мухсинжон Мусажонович «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ соғлиқни сақлаш хизмати Бошлиқ - - 71 328 787 092
8 Ғаниев Бахромжон Ғани ўғли «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ Бошқарув раисининг референти - - 71 328 787 092
9 Юсупходжаев Асил Агзамович «Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси» ДК Директор I-ўринбосари в.в.б - - 71 328 787 092
http://www.openinfo.uz/ru/announce/chart/
Абдуллаев Икром Исроилович‎‎
Зайнетдинов Мадазим Зинатович‎‎
Муратов Азиз Акбарович‎‎