РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 22,01
Базовая цена : 25
Дата последней сделки : 18.09.2020
Стартовая цена : 3 225
Базовая цена : 3 012
Дата последней сделки : 18.09.2020
Стартовая цена : 270 000,01
Базовая цена : 270 000,01
Дата последней сделки : 18.09.2020
Стартовая цена : 1 958,99
Базовая цена : 1 800
Дата последней сделки : 18.09.2020
Стартовая цена : 17
Базовая цена : 17
Дата последней сделки : 18.09.2020
Стартовая цена : 6 200
Базовая цена : 6 300
Дата последней сделки : 18.09.2020
Стартовая цена : 1 400
Базовая цена : 1 400
Дата последней сделки : 16.09.2020
Стартовая цена : 1 050
Базовая цена : 1 050
Дата последней сделки : 16.09.2020

Существенные фактыНаименование эмитента

«O’zagrolizing» aksiyadorlik jamiyati
«O’zagrolizing» AJ
QXML


Контактные данные

Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 42 А
100100,Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 42 А
info@agroleasing.uz
www.agroleasing.uz


Информация о существенном факте

06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Годовое
24.07.2020
03.08.2020
Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси 42А-уй ва электрон овоз бериш йўли билан www.evote.uz платформаси
94,67%
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования за % Итоги голосования за количество Итоги голосования против % Итоги голосования против количество Итоги голосования воздержались % Итоги голосования воздержались количество
1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш. 100 39 468 326 0 0 0 0
2. Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш. 100 39 468 326 0 0 0 0
3. Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги Бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш. 99,82 39 400 145 0,18 68 181 0 0
4. Жамият Кузатув кенгашининг 2019 йилдаги фаолияти бўйича Кузатув кенгаши раисининг ҳисоботини тасдиқлаш. 99,82 39 400 145 0,18 68 181 0 0
5. Жамиятнинг 2019 йил фаолияти натижалари бўйича тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш. 100 39 468 326 0 0 0 0
6. Жамиятнинг 2019 йил фаолияти натижалари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш. 99,82 39 400 145 0 0 0,18 68 181
7. Жамиятнинг 2019 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. 99,82 39 400 145 0 0 0,18 68 181
8. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш. Дивидендлар миқдорини, уни тўлаш шакли, муддати ва тартибини белгилаш. 98,92 39 043 984 0 0 0,18 68 181
9. Жамият акциядорлари томонидан белгиланган даъво муддатида талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш. 96,36 38 030 355 0 0 3,64 1 437 971
10. Жамият Кузатув кенгаши аъзолигига номзодларни сайлаш.
11. Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
12. Жамият Бошқарув раисини сайлаш. 99,82 39 400 145 0,18 68 181
13. Жамиятда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини тасдиқлаш. 99,82 39 400 145 0,18 68 181
14. Жамият ижроия аппарати тузилмасини ўзгартиришлар киритган ҳолда янгидан тасдиқлаш. 5,90 2 330 345 93,92 37 069 800 0,18 68 181
15. Жамият Бошқаруви тўғрисидаги низомни янги таҳрирда тасдиқлаш. 99,82 39 400 145 0 0 0,18 68 181
16. Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича молиявий-ҳўжалик фаолиятининг якунларини текшириш учун ташқи аудитор ташкилотини ҳамда унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш. 99,82 39 400 145 0 0 0,18 68 181
17. Жамият томонидан мазкур жамиятнинг аффилланган шахслари ва йирик битимлар бўйича келгусида тузиладиган битимларини тасдиқлаш. 99,82 39 400 145 0,18 68 181 0 0
Текст
1. Саноқ комиссияси миқдор таркиби 3 кишидан, аъзолари эса Мирсаидова Манзура Муроджон қизи, Сайфуллаев Одилхон Собитхон ўғли ва Курбанбаев Дилшод Мақсудбековичдан иборат этиб тасдиқлансин.
2. Акциядорлар умумий йигилиши Регламенти тасдиқлансин ва унга мувофиқ: Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича Бошқарув раиси ҳисоботи учун - 20 дақиқа; Кун тартибининг 4, 5, 6, 7 ва 10 - бандларида қайд этилган кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг, аудиторлик ташкилотининг, жамият йиллик ҳисоботларини эшитиш ва тасдиқлаш масалалари бўйича сўзга чиқувчилар учун - ҳар бирига 10 дақиқадан; кун тартибидаги бошқа масалалар бўйича сўзга чиқувчилар учун - ҳар бирига 5 дақиқадан; музокарага чиқувчилар учун - ҳар бирига 5 дақиқадан; овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва эълон қилишга - 5 дақиқа; Умумий йигилиш қарорини ўқиб эшиттириш ва қабул қилишга - 10 дақиқа регламент белгилансин.
3. Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги Бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин.
4. Жамият Кузатув кенгашининг 2019 йилдаги фаолияти бўйича Кузатув кенгаши раисининг ҳисоботи тасдиқлансин.
5. Жамиятнинг 2019 йил фаолияти натижалари бўйича тафтиш комиссияси хулосаси тасдиқлансин.
6. Жамиятнинг 2019 йил фаолияти натижалари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.
7. Жамиятнинг 2019 йил учун йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
8. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича олинган 10 748 248 500 соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: № Соф фойда тақсимоти Микдори 1 Захира фондига 537 412 425,0 2 Овоз берувчи оддий акцияларга дивиденд учун 9 137 093 224,6 3 Имтиёзли акцияларга дивиденд учун 12 675 000,0 4 Муаммоли активларга эҳтимолий йўқотишларга қарши заҳира яратиш 1 029 139 340,4 5 Кузатув кенгаши аъзоларига корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш мезонларига кўра мукофот пули тўлашга 23 776 550,0 6 Тафтиш комиссия аъзоларига ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлашга 6 113 970,0 7 Кузатув кенгаши котибига “Ўзагролизинг” АЖнинг Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомга мувофиқ мукофот пули тўлашга 2 037 990,0 ЖАМИ 10 748 248 500
9. Жамият акциядорлари томонидан 2015-2016 йил якунлари бўйича эгаси ёки эгасининг қонуний вориси ёхуд меросхўри томонидан 3 (уч) йил ичида талаб қилиб олинмаган 35 076 694 сўм 44 тийинни дивидендлар жамият ихтиёрида қолдирилсин. Хусусан, 2015 йил якунлари бўйича 232 та акциядорнинг 15 106 375 сўм 14 тийин миқдоридаги дивидендлар талаб қилиб олинмаган, 2016 йил якунлари бўйича 308 та акциядорнинг 19 970 319 сўм 30 тийин миқдоридаги дивидендлар талаб қилиб олинмагани маълумот учун қабул қилинсин.
10. Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидагилар сайлансин: 1. Эргашев Абдимухтор Эргашевич; 2. Саттаров Тўлқин Абдихалилович; 3. Нусуров Исмат Нусратович; 4. Матяшин Аркадий Николаевич; 5. Имомов Воситжон Анварович; 6. Каримов Рустамжон Мухамаджанович; 7. Атамухамедова Умида Файзуллаевна.
11. Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин. 1. Самандаров Талъат Юлдашевич; 2. Усманов Аббос Атхам ўғли; 3. Юнусов Шоввоз Шавкат ўғли.
12. Жамиятнинг амалдаги Бошқарув раиси А.Сулаймонов билан тузилган меҳнат шартномасини 1 йил муддатга узайтирилсин.
13. Жамиятда “DEPO–INVEST–TRAST” МЧЖ томонидан ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тасдиқлансин.
14. Жамият ижроия аппарати тузилмасига ўзгартириш киритиш масаласи давлат активларини бошқариш агентлиги таклифини ҳамда корпоратив бошқарув тизимини жорий этган ҳолда, ривожланган давлатларда лизинг хизматларини кўрсатиш фаолиятини ўрганиб чиққан ҳолда акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида кўриб чиқиш учун киритилсин.
15. Жамият “Бошқаруви тўғрисидаги Низом” янги таҳрирда тасдиқлансин.
16. Жамиятнинг 2020 йил молиявий-ҳўжалик фаолиятининг якунларини мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун “GLOBAL-AUDIT” МЧЖ ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини 115 000 000,0 (ҚҚС билан) сўм этиб белгилансин. 16.1. Келгусида “GLOBAL-AUDIT” МЧЖ 2020 йил молиявий-ҳўжалик фаолиятининг якунларини мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун шартнома тузиш ва аудиторлик текширувини ўтказиш имконияти йўқолган тақдирда захирадаги “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ билан шартнома тузишга рухсат берилсин.
17. Жамият томонидан мазкур жамиятнинг аффилланган шахслари ва йирик битимлар бўйича келгусида тузиладиган битимлар тасдиқласин. 17.1. Кредит жалб этиш эҳтимоли кутилаётган тижорат банклари (“Агробанк” АТБ, “Асака” банк, АТ “Халқ банк”, “Ипотекабанк” ва бошқа) билан бир неча босқичда ҳар бири 277,2 млрд. сўмгача ҳажмдаги бир неча кредит шартномаларини имзоланишига рухсат берилсин. 17.2. Жалб этилаётган кредитга таъминот берилиши бўйича “Ўзмашлизинг” МЧЖ (ёки бошқа аффилланган шахслар) билан кафиллик шартномаларини имзоланишига рухсат берилсин. 17.3. Республикамиздаги маҳаллий ишлаб чиқарувчи корхоналар билан лизингга етказиб бериладиган техникалар сотиб олиниши бўйича умумий қиймати жамият соф активлари қийматининг 15 фоизи (19,65 млрд. сўмдан)дан юқори бўлган бир ёки бир-бирига боғланган бир нечта битимни имзоланишига рухсат берилсин. 17.4. Аффилланган шахс ҳисобланган Бошқарув аъзоларига ойлик маошидан ушлаб қолиш шарти билан фарзандини контракт асосида ўқитиши, тўй (мотам) маросимларини ўтказиши ҳамда уй-жой харид қилиши учун ички меьёрий ҳужжатларда белгиланган миқдорларда қарз маблағи ажратилишига розилик берилсин.
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, котором предусмотрена выплата
1. Турсунов Ёрқин Эргашевич Кузатув кенгаши раиси Корпоратив бошқарув бўйича мукофот пули 3 396 650 2019 йил августдан 2020 йил августгача Акциядорларнинг умумий йиғилиши, “Кузатув кенгаши аъзоларига мукофотлар тўлаш тўғрисида”ги Низом
2. Эргашев Абдимухтор Эргашевич Кузатув кенгаши аъзоси Корпоратив бошқарув бўйича мукофот пули 3 396 650 2019 йил августдан 2020 йил августгача Акциядорларнинг умумий йиғилиши, “Кузатув кенгаши аъзоларига мукофотлар тўлаш тўғрисида”ги Низом
3. Нусуров Исмат Нусратович Кузатув кенгаши аъзоси Корпоратив бошқарув бўйича мукофот пули 3 396 650 2020 йил мартдан 2020 йил августгача Акциядорларнинг умумий йиғилиши, “Кузатув кенгаши аъзоларига мукофотлар тўлаш тўғрисида”ги Низом
4. Сайфуллаев Абдулазиз Саъдулла ўғли Кузатув кенгаши аъзоси Корпоратив бошқарув бўйича мукофот пули 3 396 650 2019 йил августдан 2020 йил августгача Акциядорларнинг умумий йиғилиши, “Кузатув кенгаши аъзоларига мукофотлар тўлаш тўғрисида”ги Низом
5. Хусаинов Шавкат Абдушукурович Кузатув кенгаши аъзоси Корпоратив бошқарув бўйича мукофот пули 3 396 650 2019 йил августдан 2020 йил августгача Акциядорларнинг умумий йиғилиши, “Кузатув кенгаши аъзоларига мукофотлар тўлаш тўғрисида”ги Низом
6 Рустамов Бахтиёр Равшанович Кузатув кенгаши аъзоси Корпоратив бошқарув бўйича мукофот пули 3 396 650 2019 йил августдан 2020 йил августгача Акциядорларнинг умумий йиғилиши, “Кузатув кенгаши аъзоларига мукофотлар тўлаш тўғрисида”ги Низом
7. Ташев Азиз Тахирович Кузатув кенгаши аъзоси Корпоратив бошқарув бўйича мукофот пули 3 396 650 2019 йил августдан 2020 йил августгача Акциядорларнинг умумий йиғилиши, “Кузатув кенгаши аъзоларига мукофотлар тўлаш тўғрисида”ги Низом
8. Самандаров Талъат Юлдашевич Тафтиш комиссия аъзоси Ўз вазифаларини бажарган давр учун ҳақ 2 037 990 2019 йил августдан 2020 йил августгача Акциядорларнинг умумий йиғилиши, “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низом
9. Усманов Аббос Атхам ўғли Тафтиш комиссия аъзоси Ўз вазифаларини бажарган давр учун ҳақ 2 037 990 2019 йил августдан 2020 йил августгача Акциядорларнинг умумий йиғилиши, “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низом
10. Юнусов Шоввоз Шавкат ўғли Тафтиш комиссия аъзоси Ўз вазифаларини бажарган давр учун ҳақ 2 037 990 2019 йил августдан 2020 йил августгача Акциядорларнинг умумий йиғилиши, “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низом

Избрание членов наблюдательного совета:

Ф.И.О. Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Количество голосов
1. Эргашев Абдимухтор Эргашевич Молия вазирлиги Вазир ўринбосари 0 0 37 725 810
2. Нусуров Исмат Нусратович Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи 0 0 41 146 959
3. Матяшин Аркадий Николаевич Давлат активларини бошқариш агентлиги Бошқарма бошлиғи 0 0 42 801 506
4. Саттаров Тўлқин Абдихалилович Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши Раиси ўринбосари (мустақил аъзо) 0 0 37 725 810
5. Имомов Воситжон Анварович Прогнозлаш-тириш ва макроиқтисо-дий тадқиқотлар институти Директор (мустақил аъзо) 0 0 37 725 810
6. Каримов Рустамжон Мухамаджанович Давлат активларини бошқариш агентлиги Бош мутахассиси 0 0 37 725 810
7. Атамухамедова Умида Файзуллаевна “Туронбанк” акциядорлик тижорат банки Бўлими бошлиғи 0 0 41 426 577
Сулаймонов Акром Исомиддинович
Лафасов Мейлибай Баймуродович
Валиев Бахтиёр Мухитдинович