РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 33,99
Базовая цена : 32,97
Дата последней сделки : 19.01.2021
Стартовая цена : 3 100
Базовая цена : 3 100
Дата последней сделки : 19.01.2021
Стартовая цена : 3 899,99
Базовая цена : 3 840
Дата последней сделки : 19.01.2021
Стартовая цена : 7 750
Базовая цена : 7 750
Дата последней сделки : 19.01.2021
Стартовая цена : 16,49
Базовая цена : 15
Дата последней сделки : 19.01.2021
Стартовая цена : 10,09
Базовая цена : 10,09
Дата последней сделки : 19.01.2021
Стартовая цена : 8 199
Базовая цена : 8 135
Дата последней сделки : 19.01.2021
Стартовая цена : 1 300
Базовая цена : 1 300
Дата последней сделки : 18.01.2021
Стартовая цена : 3 250
Базовая цена : 3 250
Дата последней сделки : 14.01.2021
Стартовая цена : 0,19
Базовая цена : 0,22
Дата последней сделки : 18.01.2021

Существенные фактыНаименование эмитента

«Kvarts» Акциядорлик жамияти
«Kvarts» АЖ
KVTS


Контактные данные

Фарғона вилояти Қувасой шаҳар
Мустакиллик кўчаси 2а, ин:105900
qvartznew@mail.ru
www.kvarts.uz


Информация о существенном факте

06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Годовое
30.09.2020
09.10.2020
Мустакиллик кўчаси 2а
89,82%
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования за % Итоги голосования за количество Итоги голосования против % Итоги голосования против количество Итоги голосования воздержались % Итоги голосования воздержались количество
1 “Кварц” АЖ акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш 100 86 632 729 0 0 0 0
2 “Кварц” АЖ Кузатув Кенгашининг 2019 йилда ўз ваколати доирасидаги масалалар бўйича ва жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳамда жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини мустақил ташкилот томонидан бахолаш якунлари бўйича ҳисоботи 100 86 632 729 0 0 0 0
3 “Кварц” АЖ Бошқарув раисининг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари, Бизнес-режа кўрсаткичлари ва жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилган чоралар бўйича ҳисоботи 100 86 632 729 0 0 0 0
4 “Кварц” АЖининг 2019 йил учун йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботини тасдиқлаш 100 86 632 729 0 0 0 0
5 “Кварц” АЖ Тафтиш комиссиясининг хисоботини тасдиқлаш тўғрисида. 100 86 632 729 0 0 0 0
6 “Кварц” АЖнинг 2019 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида. 100 86 632 729 0 0 0 0
7 “Кварц” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида. 0 0 0 0 0 0
8 “Кварц” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисида. 100 86 632 729 0 0 0 0
9 “Кварц” АЖнинг Бошқарув раиси ва бошқарув аъзоларини сайлаш тўғрисида. 100 86 632 729 0 0 0 0
10 “Кварц” АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида. 100 86 632 729 0 0 0 0
Текст
1 1. Йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича маърузалар учун 30 дақиқагача савол-жавоблар учун 30 дақиқагача, саноқ комиссияси ишига 30 дақиқа вақт ажратиш орқали акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.
2 1. Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизими “Ишонч ЛТД” МЧЖ мустақил ташкилотининг 2020 йил 24 апрелдаги хулосасига кўра “ЮҚОРИ” даражада эътироф этилганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият Кузатув Кенгашининг 2019 йилда ўз ваколати доирасидаги масалалар бўйича ва жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин
3 1. Жамият бошқарув раисининг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари, Бизнес-режа кўрсаткичлари ва жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилган чоралар бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Жамият Бошқаруви (А.Буриев) зиммасига: - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 18 сентябрдаги Ф-5374-сонли “Кварц” акциядорлик жамиятида силлиқланган ойна ишлаб чиқариш янги флоат линияси қуриш инвестиция лойихасини амалга оширишни жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармойишига асосан суткасига 400 тонна махсулот ишлаб чиқаришга мўлжалланган янги флоат линияни ишга тушириш ва жорий йил охирига қадар маҳсулот ишлаб чиқарилишини таъминлаш; - 2020 йил молия-хўжалик фаолияти бизнес-режа кўрсаткичларини чоракма-чорак бажарилишини таъминлаш; - жамиятнинг самарадорлигининг муҳим кўрсаткичларини юқори даражага етказиш; - корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш; - стратегик ривожлантириш дастури асосида инвестиция лойҳаларини белгиланган муддатларда амалга оширилишини таъминлаш; - ишлаб чиқаришда инновацион ғоялар ва илмий-тадқиқот ишларини кучайтириш; - маҳсулот сотиш бозорларини кенгайтириш ва экспорт салоҳиятини ошириш мақсадида маркетинг изланишларини олиб бориш вазифалари топширилсин.
4 1. “Amulet-Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2020 йил 11 сентябрдаги ҳамда 2020 йил 21 августдаги хулосалари билан “Кварц” АЖнинг 2019 молявий йил молиявий ҳисоботлари миллий ва халқаро стандартларига тўла мос келиши тўғрисидаги хулосалари маълумот учун қабул қилинсин. 2. “Кварц” АЖнинг 2019 йиллик ҳисоботи, йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботлари тасдиқлансин. 3. “Amulet-Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан аудиторлик текшируви ўтказиш давомида аниқланган камчиликларни бартараф қилиш ва аудитор тавсияларини амалиётга тадбиқ этишни таъминлаш “Кварц” АЖ Бошқарувига топширилсин.
5 1. “Кварц” АЖ Тафтиш комиссиясининг жамиятни 2019 йилдаги фаолиятини текшириш бўйича ҳамда қонун ҳужжатларига риоя қилиниши тўғрисидаги ҳисоботи ва Тафтиш комиссиясининг 2019 йилда аффилланган шахслар билан тузилган йирик битимлар ва битимлар мавжудлиги хамда жамиятнинг қонун ҳужжатлари ва ички хужжатлари талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги хисоботлари тасдиқлансин. 2. Жамият Бошқарувига Тафтиш комиссияси ҳисоботида кўрсатиб ўтилган таклифларни амалга ошириш бўйича зарурий чора-тадбирларни кўриш вазифалари топширилсин.
6 1. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича олинган 20 233 490 600 сўмлик соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - умумий заҳира фондига 1 011 674 530,00 сўм, 5%; - инновацияни ривожлантириш жамғармасига 2 023 349 060,00 сўм, 10%; - Жамият акцияларига дивиденд сифатида 10 117 522 968,20 сўм, 50%; Бунда жамиятнинг бир дона оддий акциясига 104,9 сўм ёхуд номинал қийматига нисбатан 6,1 фоиз миқдорида йиллик дивиденд белгилаш ва дивидендларни ўрнатилган тартибда пул маблағлари билан 2020 йил 30 сентябрдан 2020 йил 28 ноябрга қадар акциядорларга тўлаб бериш; - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 18 сентябрдаги П-5374-сонли фармойишига асосан “Кварц” АЖда листланган ойна ишлаб чиқариладиган янги флоат-линиясини қуриш бўйича инвестиция лойиҳасини молиялаштиришга ҳамда корхона ишлаб чиқариш қувватларини модернизация қилиш учун келгусида жамият устав фондини оширишга йўналтириш учун (капиталлаштиришга) 5 947 868 568,20 сўм, 29,4%. - 2019 йил якуни бўйича жамият мехнат жамоасини рағбатлантириш учун 1 133 075 473,60 сўм, 5,6% (бу қиймат 12%лик ягона ижтимоий тўловни ўз ичига олади). 2. Жамият Бошқаруви томонидан ҳисобланган дивидендларни мазкур қарорда белгиланган муддатларда амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ жамият акциядорларига тўлаб берилиши таъминлансин.
7 1. Жамият Кузатув кенгаши қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Абидов Шерзод Абдусаматович - Вазирлар Маҳкамаси котибият мудири; 2. Шарипов Наджмиддин Шухратович - Монополияга қарши қурашиш қўмитаси раиси; 3. Зарипов Ботир Комилович - “Ўзқурилишматериаллари” уюшмаси раиси; 4. Каримов Алишер Нишанович - Адлия вазирлиги қонунчилик бош бошқармаси бошлиғи; 5. Хайдаров Бахтиёр Халимович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи; 6. Қурбоналиев Санжар Сабриддинович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи; 7. Қаххоров Азизжон Ахрорович - Давлат активларини бошқариш агентлиги департамент бошлиғи ўринбосари-бошқарма бошлиғи; 8. Сирожитдинов Хабиб Камилович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Фарғона вилояти худудий бошқармаси бошлиғи 9. Худойқулов Садирдин Каримович - Тошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра мудири и.ф.д., доцент (мустақил аъзо).
8 1. “Кварц” АЖ тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Рустамов Сарвар Равшанович - Давлат активларини бошқариш агентлиги 1-тоифали мутахассиси; 2. Ибрагимов Махмуд Баходирович - Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси; 3. Фарманов Бахтиёр Баходирович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Фарғона вилоят худудий бошқармаси бўлим бошлиғи.
9 1. “Кварц” АЖ Бошқаруви қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. А.И.Буриев - Бошқарув раиси в.в.б.; 2. С.С.Турсунбаев - Ишлаб чиқариш бўйича директор; 3. М.Г.Исроилова - Бошқарув раисининг махаллийлаштириш, кооперацион алоқаларни кенгайтириш, ахборот технологиялари, фан, инновация ва инвестиция бўйича 1-ўринбосари; 4. И.М.Таджибаев - Маркетинг ва тижорат ишлари бўйича директор; 5. Д.А.Расулов - Режим ва техника хавфсизлиги бўйича директор; 6. 7. С.Т.Каримов Ф.С. Ф.С.Тиллабаев - - Қурилиш бўйича директор; Молия бўйича директор 8. А.А.Исабоев - Бош ҳисобчи; 9. Х.М.Маматов - Юридик бўлим бошлиғи; 10. Р.Х.Кучкаров - Бош механик; 11. И.И.Нишонов 11. З - Бош энергетик. 2. “Кварц” АЖ Бошқаруви аъзолари билан белгиланган тартибда шартнома тузиш вазифаси жамият Кузатув кенгашига топширилсин
10 1. “Кварц” АЖнинг 2019 йил давомида жамият аффилланган шахслари билан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилган битимлари тасдиқлансин. 2. “Кварц” АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхатини 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, котором предусмотрена выплата

Избрание членов наблюдательного совета:

Ф.И.О. Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Количество голосов
1 Абидов Шерзод Абдусаматович Вазирлар Маҳкамаси Котибият мудири 0 0 86640873
2 Шарипов Наджмиддин Шухратович Монополияга қарши қурашиш қўмитаси Қўмита раиси оддий 4574 86631711
3 Зарипов Ботир Комилович “Ўзқурилишматериаллари” уюшмаси Уюшма раиси 0 0 86631711
4 Каримов Алишер Нишанович Адлия вазирлиги қонунчилик бош бошқармаси Бошқарма бошлиғи 0 0 86631711
5 Хайдаров Бахтиёр Халимович Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи 0 0 86631711
6 Қурбоналиев Санжар Сабриддинович Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи 0 0 86631711
7 Қаххоров Азизжон Ахрорович Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи ўринбосари-бошқарма бошлиғи 0 0 86631711
8 Сирожитдинов Хабиб Камилович Давлат активларини бошқариш агентлиги Фарғона вилояти худудий бошқармаси Бошқарма бошлиғи 0 0 86631711
9 Худойқулов Садирдин Каримович Тошкент давлат иқтисодиёт университети Кафедра мудири 0 0 86631711
Буриев Акмал Ибрагимович
Исабоев Аброржон Акбарович
Мамаджанов Гуломжон Рахматович