РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 27,29
Базовая цена : 27,29
Дата последней сделки : 21.10.2020
Стартовая цена : 3 100
Базовая цена : 3 100
Дата последней сделки : 21.10.2020
Стартовая цена : 280 000
Базовая цена : 280 000
Дата последней сделки : 21.10.2020
Стартовая цена : 2 250
Базовая цена : 2 300
Дата последней сделки : 21.10.2020
Стартовая цена : 16
Базовая цена : 16
Дата последней сделки : 21.10.2020
Стартовая цена : 6 999,98
Базовая цена : 6 998,97
Дата последней сделки : 21.10.2020
Стартовая цена : 4 000
Базовая цена : 4 000
Дата последней сделки : 20.10.2020

Существенные фактыНаименование эмитента

«Фаргона Дори-Дармон» акциядорлик жамияти
«Фаргона Дори-Дармон» АЖ
FRDD


Контактные данные

Фаргона шахар, Ал Фаргоний кучаси, 50 уй
Фаргона шахар, Ал Фаргоний кучаси, 50 уй
info@ferdoridarmon.uz
www.ferdoridarmon.uz


Информация о существенном факте

06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Годовое
21.06.2018й.
28.06.2018й.
Кукон шахар, Турон кучаcи, 76 уй
71,05%
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования за % Итоги голосования за количество Итоги голосования против % Итоги голосования против количество Итоги голосования воздержались % Итоги голосования воздержались количество
1. Умумий йиғилиши Регламентини хамда саноқ комиссияси аъзолари сони ва таркибини тасдиқлаш. 100 1 242 557 - - - -
2. Жамият Кузатув кенгашининг 2017 йилда амалга оширган ишлари бўйича хисоботларини тасдиқлаш. 99,95 1 241 947 - - 0,05 610
3. Жамият Бошқарув раисининг 2017 йил якуни бўйича жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар, жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режа бажарилиши тўғрисида хисоботини, 2017 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари хисоб-варағини тасдиқлаш. 99,99 1 242 457 - - 0,01 100
4. 2017 йил якуни бўйича жамият ташқи аудитори “HIMOYA-AUDIT” МЧЖ нинг хулосасини тасдиқлаш. 100 1 242 557 - - - -
5. 2017 йил учун молия-хўжалик фаолияти текшируви натижалари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш. 100 1 242 557 - - - -
6. 2017 йил молиявий – хўжалик фаолияти якунлари бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш, дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли, тартиби ва муддатларини белгилаш. 100 1 242 557 - - - -
7. Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган 2013-2014 йиллар учун хисобланган дивидендларни жамият ихтиёрига олиш. 100 1 242 557 - - - -
8. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
9. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
1) Артиков Бахтиёр Мирсадатович 100 1 242 557 - - - -
2) Кодиров Шарофиддин Салохитдинович 99,93 1 241 657 0,07 900 - -
3) Юсупов Баходир Комилович 100 1 242 557 - - - -
10. Жамият бошқарув раисини сайлаш ва у билан мехнат шартномасини тузиш. 100 1 242 557 - - - -
11. 2017 йилда жамият аффилланган шахслари билан тузилган битимларни маъқуллаш, шунингдек аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш. 99,68 1 238 557 - - 0,32 4 000
12. Жамиятда 2017 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустакил бахоланиши натижаларини маъқуллаш. 100 1 242 557 - - - -
Текст
1. Умумий йиғилиш регламенти хамда саноқ комиссияси раиси ва аъзолигига тавсия килинган номзодлар бир овоздан тасдиқлансин.
2. Жамият Кузатув кенгашининг 2017 йилда амалга оширган ишлари бўйича хисоботлари тасдиқлансин.
3. Жамият Бошқарув раисининг 2017 йил якуни бўйича жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар, жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режа бажарилиши тўғрисида хисоботи, 2017 йил якуни бўйича жамият бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари хисоб-варағи тасдиқлансин.
4. 2017 йил якуни бўйича жамият ташқи аудитори «HIMOYA-AUDIT» МЧЖ нинг хулосаси тасдиқлансин.
5. 2017 йил учун молия-хўжалик фаолияти текшируви натижалари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин.
6. 2017 молиявий йилда олинган соф фойда 949 099 649,78 сўм қуйидагича тақсимлансин: - Захира фондига 5% – 47 454 982 сўм - Дивиденд тўлаш учун 24,90 % – 236 363 750 сўм, бунда ҳар бир дона оддий акция учун дивиденд миқдори 133 сўм, ҳар бир дона имтиёзли акция учун 300 сўмдан дивиденд хисоблансин. Дивидендлар акциядорларнинг талабларига кўра ҳар бир акциядор тақдим этган ўз ҳисоб рақамига пул ўтказиш йули билан, қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 (олтмиш) кун ичида тўлаб берилсин. Дивидендларни тўлаш муддатини бошланиши – 01.07.2018 йил, дивидендларни тўлаш муддатини тугаши - 19.08.2018 йилгача қилиб белгилансин. - Кейинчалик устав фондига капитализация қилиш учун жамият ривожлантиришга 70,10% - 665 280 917,78 сўм миқдорида ажратилсин.
7. 2013-2014 йил якуни бўйича ҳисобланган ва депонент ҳисоб рақамига олинган дивидендлар эгаси ёки эгасининг қонуний-ҳуқуқий вориси ёҳуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган 7 267 950 сўмлик дивидендлар жамият ихтиёрига олинсин.
8. Кузатув кенгаши таркибига қуйидаги аъзолар сайлансин: 1)Ахмадшаев Собитхон Мухамматаминович; 2) Жалилов Зохиджон Гуломович; 3) Икрамов Шухрат Махмаджанович; 4) Йулдашев Махаматжон; 5) Комилов Иброхимжон; 6)Маматкулов Бурхонжон Мамасолиевич; 7) Тохиров Ойбек Тохирович.
9. Тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги аъзолар сайлансин: 1)Артиков Бахтиёр Мирсадатович; 2)Кодиров Шарофиддин Салохитдинович; 3)Юсупов Баходир Комилович.
10. Фарғона Дори-Дармон» АЖ бошқарув раиси лавозимига М.А.Турсунов қайта сайлансин хамда у билан тузилган меҳнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин.
11. 2017 йилда жамият аффилланган шахслари билан тузилган битимлар, шунингдек аффилланган шахс билан жамият кундалик хўжалик фаолияти жараёнида келгусида акциядорларнинг кейинги умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллансин.
12. 2017 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил бахоланиши юзасидан қимматли қоғозлар бозорида профессионал фаолият олиб борувчи “Ишонч ЛТД” МЧЖнинг хулосаси маъқуллансин.
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, котором предусмотрена выплата
Членам органов управления и контроля из чистой прибыли 2017 г. вознаграждение не начислялось 0 2017г. порядок вознаграждения

Избрание членов наблюдательного совета:

Ф.И.О. Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Количество голосов
1. Ахмадшаев Собитхон Мухамматаминович «Ишонч ЛТД» МЧЖ мутахассис вакил - 492 470
2. Жалилов Зохиджон Гуломович «Меёр-Сифат Шифо» МЧЖ директор оддий/имтиёзли 44 700/800 753 250
3. Икрамов Шухрат Махмаджанович «Дори-Дармон» АК «INTEGRA DD» МЧЖ ривожлантириш бўйича директори вакил - 2 436 670
4. Йулдашев Махаматжон Нафақада оддий/имтиёзли 3 400/100 696 570
5. Комилов Иброхимжон Нафакада оддий 200 483 200
6. Тохиров Ойбек Тохирович «Дори-Дармон» АК ички аудит хизмати бошлиғи Вакил - 2 534 211
7. Маматкулов Бурхонжон Мамасолиевич «Шифо Б» ХК директор оддий 13 300 526 000
8. Мадрахимов Саибжон Нишонович Фарғона вилоят Соғлиқни сақлаш бошқармаси оддий 400 396 938
9. Акилханов Олимжон Бакирханович «Turkiston-Invest» АЖ вакил - 377 890
Турсунов Мухаммадамин Абдувосиевич
Хамидова Муаттар Мухторовна
Хасанова Зулфия Ядгоровна