РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 1 000
Базовая цена : 1 000
Дата последней сделки : 03.08.2020
Стартовая цена : 27
Базовая цена : 25,1
Дата последней сделки : 07.08.2020
Стартовая цена : 2 999,98
Базовая цена : 2 820
Дата последней сделки : 07.08.2020
Стартовая цена : 2 389,99
Базовая цена : 2 100
Дата последней сделки : 07.08.2020
Стартовая цена : 5 000,06
Базовая цена : 5 000,06
Дата последней сделки : 06.08.2020
Стартовая цена : 17,3
Базовая цена : 17
Дата последней сделки : 07.08.2020
Стартовая цена : 10,1
Базовая цена : 10,1
Дата последней сделки : 06.08.2020
Стартовая цена : 17 500
Базовая цена : 17 500
Дата последней сделки : 07.08.2020
Стартовая цена : 1 400
Базовая цена : 1 400
Дата последней сделки : 06.08.2020
Стартовая цена : 1 440
Базовая цена : 1 440
Дата последней сделки : 05.08.2020

Существенные фактыНаименование эмитента

Акционерное Общество "Узпартампонаж"
АО "Узпартампонаж"
UZPN


Контактные данные

Бухарский область, Караулбазарский район, Каршинское шоссе
200900, Бухарский область, Караулбазарский район, Каршинское шоссе
uzpartamponaj@mail.ru
uzpartamponaj.uz


Информация о существенном факте

06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Годовое
22.06.2018 год
27.06.2018 год
Бухарский область, Караулбазарский район, Каршинское шоссе, здание АО "Узпартампонаж"
75,32
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования за % Итоги голосования за количество Итоги голосования против % Итоги голосования против количество Итоги голосования воздержались % Итоги голосования воздержались количество
1 Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш. 75,32 6362700 0 0 0 0
2 Саноқ комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш. 75,32 6362700 0 0 0 0
3 “Ўзпартампонаж” АЖнинг Кузатув кенгашининг 2017 йилда ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботини тасдиқлаш. 75,32 6362700 0 0 0 0
4 “Ўзпартампонаж” АЖнинг ижро органини 2017 йил якунлари буйича Бизнес-режа кўрсаткичлари хамда узоқ ва ўрта муддатга мўлжалланган стратегиясини бажарилиши юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш. 75,32 6362700 0 0 0 0
5 “Ўзпартампонаж” АЖнинг 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича: ташқи аудиторни бухгалтерия хисобининг миллий стандарти, молия хисобининг халкаро стандарти ва халкаро аудит стандартиларига мувофиқ ўтказилган хулосаси, хамда СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича хисоботи, жамият тафтиш комиссиясининг хулосаси ва жамиятнинг йиллик хисоботини тасдиқлаш. 75,32 6362700 0 0 0 0
6 “Ўзпартампонаж” АЖнинг 2017 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш. 61,57 5201300 13,75 1161400 0 0
7 “Ўзпартампонаж” АЖ кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш. 75,32 6362700 0 0 0 0
8 “Ўзпартампонаж” АЖ тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш. 75,32 6362700 0 0 0 0
9 “Ўзпартампонаж” АЖнинг ижро органинига аъзоларига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсацияларнинг энг юкори миқдорларини белгилаш. 75,16 6349300 0 0 0,16 13400
10 Аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш ҳақида қарор қабул қилиш. 61,57 5201300 13,75 1161400 0 0
11 “Ўзпартампонаж” АЖ кундалик хўжалик фаолиятини юритиш жараёнида тузиладиган битимлар руйхати тасдиклаш. 61,57 5201300 13,75 1161400 0 0
12 Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. 75,32 6362700 0 0 0 0
Текст
1 Акциядорлар умумий йиғилиш регламенти тасдиқлансин.
2 Саноқ комиссияси таркиби 3 кишидан иборат Турдиев Х. - саноқ комиссияси раиси, Олимов А. ва Эсанов М.лар - саноқ комиссияси аъзолари этиб сайлансин.
3 Жамият кузатув кенгашининг 2017 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
4 Жамият бошқарув раисининг 2017 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича бизнес-режа кўрсаткичлари ҳамда узоқ ва ўрта мудатга мулжалланган стратегиясини бажарилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.
5 Жамиятни 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича: ташқи аудиторни БХМС, МХХС ва ХАС мувофиқ ўтказилган хулосаси, хамда СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича хисоботи, жамият тафтиш комиссиясининг ҳулосаси ва жамиятнинг йиллик хисоботи тасдиқлансин.
6 “Ўзпартампонаж” Акциядорлик жамиятининг 2017 йил якуни бўйича олинган 42 млн 530 минг сўм миқдоридаги соф фойдани захира фондини шакллантиришга йўналтирилсин.
7 “Ўзпартампонаж” АЖ Кузатув кенгаши таркибига қуйидаги 7 киши сайлансин: 1. Мамадалиев Чори Мусирмонович – (“Ўзбурғунефтгаз” АЖнинг ишлаб чиқариш бўйича бошқарув раисининг биринчи ўринбосари). 2. Шомуродов Элбек Ражабович – (“Ўзбурғунефтгаз” АЖнинг меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги бўлими бошлиғи). 3. Бозоров Ғолиб Абдурахмонович – (“Ўзбурғунефтгаз” АЖнинг меҳнатни ташкиллаштириш ва ойлик иш ҳаққи бўйича бош мутахассиси). 4. Рахматуллаев Маннон Зафарович – (“Ўзбурғунефтгаз” АЖнинг Корпоратив муносабатлар бўйича бош мутахассиси). 5. Гафиятуллин Артур Адгамович – («Integra Eurasia» ШК директори). 6. Иргашев Рустам Курбанович – (“ERIELL GmbH” Чет-эл Компаниясининг вакили). 7. Акабиров Анвар Олимович – (Акциядор - Мирзаев Икромжон Турсуновичнинг вакили).
8 Тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги 3 киши сайлансин: 1. Киличев Фаррух Шавкатович - (“Ўзбурғунефтгаз” АЖнинг бош ҳисобчиси), 2. Маматов Сухроб Фармонович - (“Ўзбурғунефтгаз” АЖнинг етакчи мутахассиси), 3. Тошмахмадов Акмал Каримович - (“Ўзбурғунефтгаз” АЖнинг етакчи иқтисодчиси).
9 "Ўзпартампонаж" АЖ ижроия органи аъзоларига 2018 йилда тўланадиган рағтбатлантириш ва (ёки) компенсацияларнинг энг куп миқдорлари тасдиқлансин.
10 “Ўзпартампонаж” АЖ томонидан ўзининг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида “Ўзбекнефтгаз” АЖ таркибига кирувчи корхоналар - аффиланган шахслар билан тегишли битим (битимлар) тузишини инобатга олган ҳолда, акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган мазкур битим (битимлар) маъқуллансин.
11 Жамият кундалик хужалик фаолиятини юритиш жараёнида тузиладиган битимлар ҳамда акцияларни ва бошқа қимматли қоғозларни жойлаштириш билан боғлиқ бўлган битимлар (шартнома) тасдиқлансин.
12 Жамият ташкилий тузилмасига (структураси) тегишли тартибда ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб қайта тасдиқлансин.
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, котором предусмотрена выплата

Избрание членов наблюдательного совета:

Ф.И.О. Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Количество голосов
1 Мамадалиев Чори Мусирмонович “Ўзбурғунефтгаз” АЖ “Ўзбурғунефтгаз” АЖнинг ишлаб чиқариш бўйича бошқарув раисининг биринчи ўринбосари Простые 0 5398807
2 Шомуродов Элбек Ражабович “Ўзбурғунефтгаз” АЖ “Ўзбурғунефтгаз” АЖнинг меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги бўлими бошлиғи Простые 0 5398807
3 Бозоров Ғолиб Абдурахмонович “Ўзбурғунефтгаз” АЖ “Ўзбурғунефтгаз” АЖнинг меҳнатни ташкиллаштириш ва ойлик иш ҳаққи бўйича бош мутахассиси Простые 0 5398807
4 Рахматуллаев Маннон Зафарович “Ўзбурғунефтгаз” АЖ “Ўзбурғунефтгаз” АЖнинг Корпоратив муносабатлар бўйича бош мутахассиси Простые 0 5398807
5 Гафиятуллин Артур Адгамович «Integra Eurasia» ШК «Integra Eurasia» ШК директори Простые 0 5790300
6 Иргашев Рустам Курбанович “ERIELL GmbH” Чет-эл Компанияси “ERIELL GmbH” Чет-эл Компаниясининг мутахассиси Простые 0 8946670
7 Акабиров Анвар Олимович Акциядор - Мирзаев Икромжон Турсуновичнинг вакили Хусусий тадбиркор Простые 0 8205700
Суяров Бахриддин Овлокулович
Султонов Камол Комилович
Мингяшаров Навруз Кудратиллоевич