РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 27,29
Базовая цена : 27,29
Дата последней сделки : 21.10.2020
Стартовая цена : 3 100
Базовая цена : 3 100
Дата последней сделки : 21.10.2020
Стартовая цена : 280 000
Базовая цена : 280 000
Дата последней сделки : 21.10.2020
Стартовая цена : 2 250
Базовая цена : 2 300
Дата последней сделки : 21.10.2020
Стартовая цена : 16
Базовая цена : 16
Дата последней сделки : 21.10.2020
Стартовая цена : 6 999,98
Базовая цена : 6 998,97
Дата последней сделки : 21.10.2020
Стартовая цена : 4 000
Базовая цена : 4 000
Дата последней сделки : 20.10.2020

Существенные фактыНаименование эмитента

«Фаргона Дори-Дармон» акциядорлик жамияти
«Фаргона Дори-Дармон» АЖ
FRDD


Контактные данные

Фаргона шахар, Ал Фаргоний кучаси, 50 уй.
150105, Фаргона шахар, Ал Фаргоний кучаси, 50 уй.
info@ferdoridarmon.uz
www.ferdoridarmon.uz


Информация о существенном факте

06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Годовое
20.06.2019й.
29.06.2019й.
Кукон шахар, Турон кучаcи, 76 уй
84,77%
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования за % Итоги голосования за количество Итоги голосования против % Итоги голосования против количество Итоги голосования воздержались % Итоги голосования воздержались количество
1 Умумий йиғилиши Регламентини хамда саноқ комиссияси аъзолари сони ва таркибини тасдиқлаш. 100 1479460 0 0 0 0
2 Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йилда амалга оширган ишлари бўйича хисоботларини тасдиқлаш 100 1479460 0 0 0 0
3 Жамият Бошқарув раисининг 2018 йил якуни бўйича жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар, жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режа бажарилиши тўғрисида хисоботини тасдиқлаш. 100 1479460 0 0 0 0
4 2018 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари хисоб-варағини тасдиқлаш. 100 1479460 0 0 0 0
5 2018 йил якуни бўйича жамият ташқи аудитори “HIMOYA-AUDIT” МЧЖ нинг хулосасини тасдиқлаш 100 1479460 0 0 0 0
6 2018 йил учун молия-хўжалик фаолияти текшируви натижалари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш. 100 1479460 0 0 0 0
7 2018 йил молиявий – хўжалик фаолияти якунлари бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш, дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли, тартиби ва муддатларини белгилаш. 100 1479460 0 0 0 0
8 Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган 2015йили учун хисобланган дивидендларни жамият ихтиёрига олиш. 100 1479460 0 0 0 0
9 Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. 0 0 0 0 0 0
10 Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. 0 0 0 0 0 0
1) Артиков Бахтиёр Мирсадатович 100 1477660 0 0 0 0
2) Кодиров Шарофиддин Салохитдинович 99,94 1476760 0 0 0,06 900
3) Юсупов Баходир Комилович 100 1476460 0 0 0 0
11 2019 молиявий йилда мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш. 100 1477660 0 0 0 0
12 Жамият бошқарув раисини сайлаш ва у билан мехнат шартномасини тузиш. 100 1476460 0 0 0 0
13 2018 йилда жамият аффилланган шахслари билан тузилган битимларни маъқуллаш, шунингдек аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш. 100 1479460
14 Жамиятда 2018 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустакил бахоланиши натижаларини маъқуллаш. 100 1479460
Текст
1 Умумий йиғилиш регламенти хамда саноқ комиссияси раиси ва аъзолигига тавсия килинган номзодлар бир овоздан тасдиқлансин.
2 Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йилда амалга оширган ишлари бўйича хисоботлари тасдиқлансин.
3 Жамият Бошқарув раисининг 2018 йил якуни бўйича жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар, жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режа бажарилиши тўғрисида хисоботи тасдиқлансин.
4 Жамият 2018 йил якуни бўйича жамият бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари хисоб-варағи тасдиқлансин.
5 2018 йил якуни бўйича жамият ташқи аудитори «HIMOYA-AUDIT» МЧЖ нинг хулосаси тасдиқлансин.
6 2018 йил учун молия-хўжалик фаолияти текшируви натижалари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин.
7 2018 молиявий йилда олинган соф фойда 807 493 149,42 сўм қуйидагича тақсимлансин: - Захира фондига 5% – 40 374 657,47 сўм - Дивиденд тўлаш учун 29,7 % – 239 861 250 сўм, бунда ҳар бир дона оддий акция учун дивиденд миқдори 135 сўм, ҳар бир дона имтиёзли акция учун 300 сўмдан дивиденд хисоблансин. Дивидендлар акциядорларнинг талабларига кўра ҳар бир акциядор тақдим этган ўз ҳисоб рақамига пул ўтказиш йули билан, қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 (олтмиш) кун ичида тўлаб берилсин. Дивидендларни тўлаш муддатини бошланиши – 01.07.2019 йил, дивидендларни тўлаш муддатини тугаши - 19.08.2019 йилгача қилиб белгилансин. - Кейинчалик устав фондига капитализация қилиш учун жамият ривожлантиришга 65,3% - 527 257 241,95 сўм миқдорида ажратилсин.
8 2015 йил якуни бўйича ҳисобланган ва депонент ҳисоб рақамига олинган дивидендлар эгаси ёки эгасининг қонуний-ҳуқуқий вориси ёҳуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган 5 296 5000 сўмлик дивидендлар жамият ихтиёрига олинсин.
9 Кузатув кенгаши таркибига қуйидаги аъзолар сайлансин: 1) Акилханов Олимжон Бакирханович 2) Ахмадшаев Собитхон Мухамматаминович 3) Жалилов Зохиджон Гуломович 4) Йулдашев Махаматжон 5) Камилов Абдугани Абдунабиевич 6) Комилов Иброхимжон 7) Эргашев Аббосали Юлдашевич
10 Тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги аъзолар сайлансин: 1) Артиков Бахтиёр Мирсадатович; 2) Кодиров Шарофиддин Салохитдинович; 3) Юсупов Баходир Комилович.
11 2019 йил молиявий йилда мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун «HIMOYA-AUDIT» МЧЖ аудиторлик тишкилоти билан шартнома тузилсин хамда унинг хизматларига тўланадиган энг кўп хақ миқдори чегараси 12 000 000 сўм белгилансин.
12 "Фарғона Дори-Дармон" АЖ бошқарув раиси лавозимига М.А.Турсунов қайта сайлансин хамда у билан тузилган меҳнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин.
13 2018 йилда жамият аффилланган шахслари билан тузилган битимлар, шунингдек аффилланган шахс билан жамият кундалик хўжалик фаолияти жараёнида келгусида акциядорларнинг кейинги умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллансин.
14 2018 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил бахоланиши юзасидан қимматли қоғозлар бозорида профессионал фаолият олиб борувчи “Ишонч ЛТД” МЧЖнинг хулосаси маъқуллансин.
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, котором предусмотрена выплата
0 0 0 0 0 0 0

Избрание членов наблюдательного совета:

Ф.И.О. Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Количество голосов
1 Акилханов О.Б. "Туркистон-Инвест" АЖ директори 0 0 279280
2 Ахмадшаев С.М. "Ишонч ЛТД" МЧЖ мутахассиси 0 0 936370
3 Жалилов З.Г. "Меёр-Сифат Шифо" МЧЖ директори 44700/800 оддий/имтиёзли 588000
4 Йулдашев М. пенсионер нет 0 0 476300
5 Камилов А.А. "Дори-Дармон" АК тижорат директори 0 0 3127556
6 Комилов И. пенсионер нет 200 оддий 1541838
7 Мадрахимов С.Н. Фаргона в. Согликни саклаш бошкармаси бош провизор 400 оддий 126800
8 Маматкулов Б.М. "Шифо Б" ХК директори 13300 оддий 153000
9 Эргашев А.Ю. "Дорри-Дармон" АК ички аудит ёрдамчиси 0 0 3126575
нет
Турсунов Мухаммадамин Абдувассиевич
Хамидова Муаттар Мухтаровна
Хасанова Зулфия Ядгоровна