РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 1 000
Базовая цена : 1 000
Дата последней сделки : 23.10.2020
Стартовая цена : 28,2
Базовая цена : 28,28
Дата последней сделки : 26.10.2020
Стартовая цена : 3 200
Базовая цена : 3 239,99
Дата последней сделки : 27.10.2020
Стартовая цена : 280 000
Базовая цена : 280 000
Дата последней сделки : 22.10.2020
Стартовая цена : 2 898
Базовая цена : 2 605,01
Дата последней сделки : 27.10.2020
Стартовая цена : 16
Базовая цена : 16
Дата последней сделки : 27.10.2020
Стартовая цена : 6 999,99
Базовая цена : 6 900
Дата последней сделки : 26.10.2020

Существенные фактыНаименование эмитента

"Andijon tajriba-sinov zavodi" aksiyadorlik jamiyati
"Andijon tajriba-sinov zavodi" AJ


Контактные данные

Андижанская область, г. Андижан, пр-т А.Навои, 87
Андижанская область, г. Андижан, пр-т А.Навои, 87
info@aoez.uz
www.aoez.uz


Информация о существенном факте

06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Годовое
28.06.2019
08.07.2019
г. Андижан, А. Навоий, 87
87,90
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования за % Итоги голосования за количество Итоги голосования против % Итоги голосования против количество Итоги голосования воздержались % Итоги голосования воздержались количество
1 Саноқ комиссияси таркибини тайинлаш. 100,00 495 793 0 0 0 0
2 Акциядорлар умумий йиғилиши ишчи органларини ва регламентини тасдиқлаш. 100,00 495 793 0 0 0 0
3 Жамият Бошқарув раисининг 2018 йил якуни бўйича жамият бизнес-режасининг параметрларини бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини эшитиш ва йиллик ҳисоботни тасдиқлаш. 100,00 495 793 0 0 0 0
4 Жамият Тафтиш комиссиясининг 2018 йил учун ҳисоботини тасдиқлаш. 100,00 495 793 0 0 0 0
5 Жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик ташкилотининг МБҲС ва ХМҲС бўйича аудиторлик ҳулосасини тасдиқлаш 100,00 495 793 0 0 0 0
6 Кузатув Кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш ва Кузатув Кенгаши аъзоларига тўланадиган мукофот миқдорини белгилаш. 100,00 495 793 0 0 0 0
7 Жамиятни 2018 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотини, шу жумладан, дивиденд миқдори ва уни тўлаш муддати ва шаклини тасдиқлаш. 79,2 392 868 20,8 102 925 0 0
8 2019-2020 йиллар даври учун аффилланган шаҳслари билан тузилиши кутилаётган битимларни тасдиқлаш. 100,00 495 793 0 0 0 0
9 2018 йил давомида ҳамда 2019 йил I – чоракда афилланган шаҳслар билан тузилган битимларни тасдиқлаш. 100,00 495 793 0 0 0 0
10 Жамият Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш. 100,00 495 793 0 0 0 0
11 Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. 100,00 495 793 0 0 0 0
12 Жамият Бошкарув раисини сайлаш. 0,1 460 0,2 920 99,7 494 413
13 Жамиятнинг 2019 йил учун молиявий ҳисоботларни - Ҳалқаро молиявий ҳисобот стандартлари (ХМҲС) асосида; -Миллий бухгалтерия ҳисоби стандартлари (МБҲС) асосида ташқи аудиторлик текшируви ўтказишни амалга оширувчи ташкилотни танлаш ва уларга тўланадиган ҳизмат ҳақларини белгилаш. 100,00 495 793 0 0 0 0
14 2019 йил учун Жамиятни Бошқарув аъзоларига тўланадиган мукофот ва (ёки) компенсацияларни юқори миқдорини белгилаш. 79,2 392 868 20,8 102 925 0 0
15 Жамиятни янги таҳрирдаги “Кузатув Кенгаши тўғрисида Низом”ини тасдиқлаш. 79,2 392 868 20,8 102 925 0 0
Текст
1 Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун саноқ комиссия аъзолари қуйидаги тартибда тасдиқлансин: Абдураимов З. Р. Эгамов Х.М. Парпиева Х.З.
2 Акциядорларни умумий йиғилиши ишчи органлари ва олиб бориш учун регламент тасдиқлансин.
3 Бошкарув раисининг 2018 йилдаги фаолияти тўғрисидаги хисоботи маълумот учун қабул қилинсин.. 3.2. Жамиятни йиллик хисоботи тасдиқлансин.
4 Тафтиш комиссияси хисоботи тасдиқлансин.
5 Жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича “Man Group Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг аудиторлик хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
6 Кузатув Кенгашининг 2018 йил фаолияти тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. 6.2. Кузатув Кенгаши аъзоларининг ҳар бири энг кам иш хаққининг 20 баробари микдорида мукофотлансин.
7 Жамиятни 2018 йил якуни бўйича соф фойда таксимотини, шу жумладан, дивиденд миқдори ва уни тўлаш муддати ва шакли тасдиқланди. Дивидендга 132 698 500 сўм ажратилди. - бир дона оддий акцияга 220 сум - бир дона имтиёзли акцияга 220 сум.
8 2019-2020 йиллар давомида афилланган шахслар билан тузилиши кутилаётган битимлар олдиндан мақуллансин.
9 2018 йил хамда 2019 йил 1-чоракда афилланган шахслар билан тузилган битимлар маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
10 Кузатув Кенгаши аъзолари қуйидагича тасдиқлансин: 1.Умаров Искандар Гайратович 2. Розиев Бахтияр Рискимович 3. Саипов Бехзод Озадович 4. Рузматов Бахтиёр Саттарович 5. Срапионов Карен Владимирович.
11 Тафтиш комиссия аъзолари қуйидагича тасдиқлансин: 1. Тураев Азиз Жалолович 2.Садирдинов Дилшод Баходирович 3.Маматов Кодиржон Одилович
12 Акциядорлар томонидан бошқарув раисилига номзод-лардан хеч бири етарлича овоз тўплай олмаганлиги сабабли ушбу масала акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиш бўлиб ўтгунга кадар қолдирилсин. Навбатдан ташқари умумий йиғилиш бўлиб ўтгунга кадар Бошқарув раиси вазифасини бажарувчи этиб Турабаев А.М. тайинлансин. Умумий йиғилиш раиси (Б.Розиев) белгиланган тартибда Турабаев А.М. билан акция-дорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиш бўлиб ўтгунга кадар мехнат шартномаси узайтирилсин.
13 Жамиятнинг 2019 йил учун молиявий ҳисоботларини Ҳалкаро Молиявий Ҳисобот Стандартлари хамда Миллий Бухгалтерия Ҳисоби Стандартлари асосида ташки аудиторлик текшируви ўтказиш ва унга тўланадиган ҳизмат хаққи қуйидагича тасдиқлансин: - Ҳалкаро Молиявий Ҳисобот Стандартлари (ҲМҲС) “GLOBAL-AUDIT”МЧЖ –9,0 млн.сўм - Миллий Бухгалтерия Ҳисоби Стандартлари (МБҲС) “GLOBAL-AUDIT”МЧЖ – 7,0 млн.сўм
14 Жамиятни Бошқарув аъзоларига тўланадиган мукофот ва компенсацияларни юқори миқдори қуйидагича тасдиқлансин: Бошқарув раисига – 80 млн. сўм; Бошқарув раисини биринчи ўринбосарига – 72 млн. сўм; Бошқарув раисини ўринбосарига- 68 млн. сўм.
15 Жамиятни янги таҳрирдаги “Кузатув Кенгаши тўғрисида Низом”и тасдиқласин.
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, котором предусмотрена выплата
1 Мавлонов Акрам Эргашевич АО "Узнефтегазмаш" вознаграждение 5 068 250 2018 положение о НС
2 Умаров Искандар Гайдарович АО "Узнефтегазмаш" вознаграждение 4 054 600 2018 положение о НС
3 Розиев Бахтияр Рискимович АО "Узнефтегазмаш" вознаграждение 4 054 600 2018 положение о НС
4 Саипов Бехзод Озадович АО "Узнефтегазмаш" вознаграждение 4 054 600 2018 положение о НС
5 Рузматов Бахтиёр Саттарович АО "Узнефтегазмаш" вознаграждение 4 054 600 2018 положение о НС

Избрание членов наблюдательного совета:

Ф.И.О. Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Количество голосов
1 Умаров Искандар Гайратович АО "Узнефтегазмаш" Председатель правления 514 147
2 Розиев Бахтияр Рискимович АО "Узнефтегазмаш" Заместитель Председателя правления 514 147
3 Саипов Бехзод Озадович АО "Завод Узбекхиммаш" Председатель правления 514 147
4 Рузматов Бахтиёр Саттарович ИФ "Камалак" Внутренний контролер 518 075
5 Срапионов Карен Владимирович ООО “Prime Real Estate» Директор 418 452
Турабаев Алишер Мамаджанович
Рахимов Мухаммадсодик
Назирова Муаттар